Oposició Policia Nacional

1046 Persones estan visitant aquest curs
entre 1.000 € i 2.500 €
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
INF Institut Numància Formació
Oposició Policia Nacional
Sol·licita informació
Oposicions
Presencial | On-line | Semi-presencial | Distància
Sabadell (Barcelona)
entre 1.000 € i 2.500 €

Descripció

Si el teu somni és ser Policia Nacional, si vols tenir una professió de futur, prepara't amb nosaltres. Institut Numància Formació t'ajuda a aconseguir-ho.

El cos de la Policia Nacional neix a principis dels anys vuitanta, el Cos General de Policia va passar a ser Cos Superior de Policia; i el Cos de Policia Armada ser Cos de Policia Nacional, mantenint les seves estructures i organització de caràcter castrense. L'origen de tot això cal buscar-lo en la Constitució de 1978, que en el seu article 104 estableix defineix a les Forces i Cossos de Seguretat, sota la dependència del Govern i consagra els seus dues missions bàsiques: Protegir el lliure exercici dels drets i llibertats i garantir la seguretat ciutadana; establint dit article en el seu segon paràgraf, que una llei orgànica determinarà les funcions; principis bàsics d'actuació i estatuts de les FF.CC.SS.

Algunes de les funcions que realitza el cos de la Policia Nacional són: Auxiliar i col · laborar amb el Cos Superior de Policia; prevenir, assegurar i restablir l'ordre públic; vetllar per la seguretat de béns i persones; protegir edificis públics i prestar auxili en casos de conflictes, accidents, calamitats o desgràcies particulars. Orgànicament es compon de les següents unitats, serveis i especialitats: Agrupació de Cavalleria, Agrupació de Companyies de Reserva General (antiavalots), de conductors, Servei de Transmissions, Acadèmies Especials, Secció de Guies Canins, Banda de Música, Grup Especial d'Operacions (GEO), Bandera de protecció, Unitat de Seguretat de Presidència del Govern, unitats de Subsòl, de Ràdio patrulles Z i de motos.

T'oferim classes presencials, tutories personalitzades, campus virtual i tot el que necessites per aconseguir-ho. Si el teu handicap és que treballes tens l'opció de preparar-de manera semipresencial o online.

Institut Numància Formació t'ofereix la millor preparació perquè aconsegueixis el teu objectiu, SER POLICIA NACIONAL

Temari

Ciències jurídiques: El dret: concepte i accepcions. : Constitució Espanyola (I): La Constitució Espanyola (II): La Unió Europea. L'organització i funcionament de l'Administració General de l'Estat. Els funcionaris públics. El Ministeri de l'Interior. La Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil i el Comandament Únic. La Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, dels cossos i forces de seguretat: Dret Penal: Noció de Dret processal penal. Mesures de protecció integral contra la violència de gènere.
Ciències socials: Drets Humans. Globalització i antiglobalització. Socialització. Actituds i valors socials. Immigració. La ciutat com a fonament del canvi social. La seguretat. Drogodependències.
Ciències tècniques: L'electrònica. Parts i funcions bàsiques d'un ordinador. Processador de textos Microsoft Word. Introducció a les xarxes informàtiques i tipus. Origen de les armes de foc.

Requisits

? Tenir la nacionalitat espanyola. ? Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària o equivalent. ? Haver complert 18 anys. "Sense límit d'edat" ? Tenir una alçada mínima de 1.65 dels homes i de 1.60 les dones. ? No haver estat condemnat per cap tipus de delicte. ? Estar en possessió del permís de conducció B. Així mateix els aspirants hauran d'estar en possessió del permís de conducció de la classe A que preveu el Reglament general de conductors, aprovat pel Reial decret 772/1997, de 30 de maig, o el de la classe A2 a què es refereix el Reglament general de conductors, aprovat pel Reial Decret 18/2009, de 8 de maig; i l'autorització (BTP) prevista en els dos reglaments, abans de la data límit que s'acordi en l'oportuna convocatòria. ? Posseir l'aptitud física i psicofísica requerida per aquesta oposició

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Oposició Policia Nacional
INF Institut Numància Formació
Campus i seus: INF Institut Numància Formació
INF Institut Numància Formació (Sabadell)
C/ Jardí, 6 08029 Sabadell (Barcelona)
Sol·licita informació
X