Preparació d'Oposicions a Grup A2: Gestió de la Seguretat Social (Especialitat Auditoria i Comptabilitat)

Oposicions
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

Aquest Cos es crea el 1998. Adscrit a l'Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Les seves funcions són de nivell mitjà. S'ocupen de l'control financer intern dels recursos de sistema de Seguretat Social i la comptabilitat dels mateixos.
És una oposició recomanable per al qual prepara Interventors de la Seguretat Social per la seva similitud en tots els exercicis, així com per al que està preparant Tècnic d'Auditoria i Comptabilitat, per la similitud amb els exercicis primer, segon i bona part de l'tercer.
Com a requisit acadèmic és indispensable ser titulat en Grau, títol de diplomat universitari, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o equivalent.
La retribució d'aquest cos gira entre els 24.000 i 28.000 euros (bruts anuals).
La preparació d'aquesta oposició es realitzarà en comú amb els grups de Tècnics d'Auditoria i Comptabilitat. Un cop iniciat el procés selectiu, es prepararà la matèria de Dret de l'Treball i Seguretat Social (matèria que es diferencia de el programa de Tècnics d'Auditoria i Comptabilitat).

Temari

Programa
Aprovat al BOE de 11 de març de el 2019.
Primer Exercici:
• Dret Civil (5 temes).
• Dret Mercantil (5 temes).
• Dret Comunitari i Constitucional (5 temes).
• Dret Administratiu (10 temes).
• Economia General i de l'Empresa (9 temes).
Segon Exercici:
• Comptabilitat: Comptabilitat Financera i de Societats.
• Matemàtiques Financeres: Capitalització simple i composta. Rendes, préstecs i emprèstits. Operacions amb valors mobiliaris.
Tercer Exercici:
• Dret Pressupostari i Sistemes de Control i Comptabilitat de la Seguretat Social (16 temes).
• Dret de l'Treball i Seguretat Social (17 temes).

Exercicis:
Primer exercici

Contestació a un qüestionari de 25 preguntes sobre Dret Civil i Mercantil, Dret Comunitari, Constitucional i Administratiu, Economia. Durada: 3 hores.
Segon exercici
Resolució per escrit de casos pràctics de Comptabilitat i Matemàtiques Financeres. Durada: 4 hores.
Tercer exercici
Consistirà en el desenvolupament per escrit de dos temes: un tema sobre Dret Pressupostari i Sistemes de Control i Comptabilitat de la Seguretat Social i un altre sobre Dret de l'Treball i Seguretat Social a triar entre tres trets a l'atzar. Durada: 3 hores.

Destinataris


 

Requisits

Titulació específica per a accés.

Durada

Possibilitat d´incorporació
Preparació d'Oposicions a Grup A2: Gestió de la Seguretat Social (Especialitat Auditoria i Comptabilitat)
CEF Centro de Estudios Financieros
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X