PÈRIT JUDICIAL, CURS SUPERIOR DE TAXACIONS I VALORACIONS IMMOBILIÀRIES

1023 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
PÈRIT JUDICIAL, CURS SUPERIOR DE TAXACIONS I VALORACIONS IMMOBILIÀRIES
Sol·licita informació
Curs
On-line | Distància
Consulteu el preu

Descripció

OBJECTIUS

    
Estudiar i completar la formació en la taxació, valoració immobiliària i determinats drets, de manera eficaç, rigorosa i professional.
    
Dominar les tècniques i sistemes de valoració immobiliària com a eina d'aplicació immediata a la pràctica professional i com un dels principals instruments de la comercialització d'immobles.
    
Formés com Perit Judicial Immobiliari, estudiar els procediments judicials i l'activitat del perit judicial en aquest àmbit.
    
Examinar l'entorn dels procediments judicials i la pràctica forense per a l'activitat de pèrit judicial en aquest àmbit,SORTIDES PROFESSIONALS

Treballar com a Tècnic taxador d'immobles en l'àmbit privat, per exemple en una Societat de Taxació, així com amb advocats, procuradors, notaris, etc .., També com a assessor a empreses o particular sobre realitzar inversions de capital en immobles, assessorar en la compra venda d'immobles per a ús propi o llogar-la, conèixer el valor dels seus béns bé per a un repartiment hereditari, aportacions a societats o per una separació matrimonial, etc ..., en definitiva, en els assumptes en què sigui útil una taxació.

També poden sol · licitar els serveis professionals d'un tècnic taxador de béns immobles per:

    
Peticions per assumptes judicials i amb l'administració (els particulars a través de representants legals).

Com a prova pericial en judici o antelació Administració pública (serien els advocats o procuradors en nom dels seus clients, ja siguin demandants o demandats), per constituir la prova pericial a instància de part, en tota classe de plets, civils, penals, mercantils, laborals, etc., o com a perit de part, per les comprovacions de valors dela Hisenda pública, prèvia a la taxació pericial contradictòria.

    
Les actuacions pròpies del torn oficial de perits taxadors.

L'Administració pública requerirà els serveis del perit taxador del torn oficial per:

    
Administració de Justícia
    
Administració tributària
    
Administració autonòmica i municipalTITULACIÓ

Un cop superat el curs rebràs el diploma d'Estudis d'Empresa de;

    
PÈRIT JUDICIAL SUPERIOR EN VALORACIÓ I TAXACIÓ IMMOBILIÀRIA

Reconeguts per associacions professionals que et permetin exercir una professió amb garanties.

Temari

MATÈRIES D'ESTUDI

UNITAT I. LA PERÍCIA JUDICIAL. ASPECTES GENERALS DEL SECTOR IMMOBILIARI.

     Lliçó 1: Regulació de la funció del Perit, segons la llei 1/2000 d'Enjudiciament Civil (LEC)
     Lliçó 2: Introducció a la teoria del valor dels béns denaturaleza urbana.
     Lliçó 3: Definicions, criteris i procés de valoració.

UNITAT II. ELVALOR DELS IMMOBLES MITJANÇANT DIFERENTS MÈTODES DE VALORACIÓ. MÈTODES DE VALORACIÓ

     Lliçó 1: El Mètode de comparació de mostres.
     Lliçó 2: Mètode de de reposició.
     Lliçó 3: Mètode d'actualització.
     Lliçó 4: Mètode Residual.
     Lliçó 5: L'Informe i certificat de taxació.

UNITAT III. ALTRES VALORACIONS, DRETS REALS I INDEMNITZACIONS

     Lliçó 1: Valoració d'habitatges acollits algun règim deprotección.
     Lliçó 2: Valoració de drets reals.
     Lliçó 3: Drets reals sobre els béns immobles
     Lliçó 4: El dret d'hipoteca immobiliària
     Lliçó 5: El cadastre

UNITAT IV. RESUM I EXEMPLES PRÀCTICS DE LA VALORACIÓ IMMOBILIÀRIA

     Lliçó 1: Resum de conceptes.
     Lliçó 2: Exemples de càlcul.
     Lliçó 3: Exemples de valoració.
         Valoració d'una finca agrícola.
         Valoració d'un hotel
         Valoració d'un local comercial
         Valoració d'un edifici d'oficines
         Valoració d'una nau inductrial
         Valoració d'un solar
         Valoració d'un pis
         Valoració d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres

UNITAT V. PRÀCTICA REAL ASSISTIDA DE VALORACIÓ D'IMMOBLES

     Introducció i funcionament pràctic del programa informàtic de valoracions.
         Pràctica amb immoble propi
         practica lliure

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

PÈRIT JUDICIAL, CURS SUPERIOR DE TAXACIONS I VALORACIONS IMMOBILIÀRIES
Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Campus i seus: Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Paseo Fabra i Puig, 10-12 08008 Barcelona
Sol·licita informació
X