Policia Local

Oposicions
Presencial | On-line | Semi-presencial
Granollers (Barcelona)
Consulteu el preu

Descripció

Modalitat: Semi-presencial a Granollers.

Coneguda també com a Policia Municipal o Guàrdia Urbana (a l'àrea metropolitana de Barcelona), els agents d'aquest cos desenvolupen les tasques i funcions d'atenció, assistència, seguretat, mediació, prevenció i educació que són requerides en el límit municipal al que estan derivats. Així, intervenen en accidents de trànsit, actes de violència, informen al ciutadà, actuan com a mediadors, entre uns altres.

GARANTIES
• Preparació des de la teva casa i amb l'ajuda de personal especialitzat en la matèria.
• Textos revisats i actualitzats.
• Opció a assistir a classes presencials.
• Assistència personal, ja sigui per correu, fax o telèfon, durant tot el període que durin els estudis, resolent tots els dubtes que puguin sorgir durant els mateixos.
• Cada unitat didàctica disposa d'acte-avaluacions que permeten seguir l'evolució de l'alumne.
• Actualització davant qualsevol canvi que pogués produir-se durant el període de formació.
• Atenció personalitzada, mitjançant un preparador personal, que farà un seguiment continuat del progrés de l'alumne en el temari, els casos pràctics i els tests psicotécnicos. Simulacres de proves.
• Preparació de l'entrevista personal a través de simulacres i també preparació del test de personalitat.
• Preparació de totes les proves físiques.
• Informació a l'alumne de les convocatòries mitjançant diversos mitjans.

Temari

SISTEMA D'ESTUDI
• Dret Polític i Constitucional.
• Dret Administratiu.
• Règim Local.
• Funció Pública Local.
• Organització Policial.
• Dret Penal.
• Tràfic i Seguretat Vial.
• Societat i Seguretat Ciutadana.

Destinataris

REQUISITS DE L'ALUMNE
• Ser espanyol.
• Tenir més de 18 anys i no arribar als 35 anys. (Variable segons l'ajuntament, pot arribar als 45 anys a Catalunya).
• No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l'execució de les seves funcions.
• No estar inhabilitat penalment per a l'exercici Públic. Estar en possessió dels permisos de conduir A2 o A, B i BTP, depenent de l'administració convocant.
• Estar en possessió del títol de Graduat Escolar, AIXÒ, FP 1 o equivalent.
• Alçada mínima 1'70 m. els homes i 1'60 les dones.
• No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l'Administració Pública.
• Signar un compromís de portar armes.
• Nivell B de Català.

* Et preparem totes les proves (teòrica, psicotécnica, personalitat, proves físiques i entrevista personal) donis del primer dia.
Campus i seus: TRIA FORMACIO
TRIA FORMACIO
C/ Indústria, 47 baixos 08402 Granollers (Barcelona)
Cursos més populars
X