Postgrau en Desenvolupament de Projectes d'Automatització Industrial

1034 Persones estan visitant aquest curs
Preu 2.950 €
Sol·licita informació
FUNDACIÓ CIM UPC
Postgrau en Desenvolupament de Projectes d'Automatització Industrial
Sol·licita informació
Postgrau
Presencial
Barcelona
105 hores
Preu 2.950 €

Descripció

Proporcionar el coneixement de les tecnologies, els sistemes, la metodologia i les eines necessàries per poder liderar i gestionar projectes d'automatització de processos productius industrials. Amb aquest objectiu, es proporciona el coneixement d'una metodologia pròpia de gestió de projectes d'automatització, així com de les eines i els coneixements necessaris per a la seva avaluació econòmica, planificació i control de desenvolupament.
De la mateixa manera, s'aporten els coneixements de les tecnologies i els sistemes d'alimentació, manutenció, manipulació, seguretat i robòtica necessaris per ser capaços de definir-ne la integració als sistemes productius que desenvolupen els projectes. 

Temari

BLOC DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL
Desenvolupament de criteris per a la selecció i integració de robots, manipuladors industrials i sistemes automàtics de producció.

1. Definició de cèl · lules robotitzades i programació de robots
• Definició i concepte de "manipulador" i de "robot".
• Components, elements terminals.
• Criteris de selecció d'un robot.
• Planificació i control de trajectòria: control d'articulacions, sincronització de moviments, sistemes múltiples de referència.
• Determinació de la posició en la cèl · lula de treball: sensors d'entorn, realimentació visual, posicionament directe.
• Calibratge del robot, revisions i manteniment.
• Seguretat i fiabilitat en la robòtica.
• Pràctiques de simulació fora de línia i programació de robots industrials.

2 Tecnologia per a la configuració de manipuladors industrials
• Criteris de disseny d'un manipulador industrial.
• Anàlisi de les arquitectures i tecnologies disponibles.
• Eines de selecció i dimensionat segons les necessitats de les aplicacions.

3 Seguretat en instal · lacions automatitzades
• Conceptes i requeriments de seguretat en instal · lacions productives.
• Anàlisi de riscos en màquines i instal · lacions en les diferents fases del projecte i en la verificació dels dispositius instal · lats.
• Selecció de les tecnologies de seguretat més adequades als perills existents i de la major eficàcia en cada cas.

4 Sistemes de manutenció i logística del flux productiu
• Tecnologies de fabricació flexibles.
• Sistemes d'alimentació i emmagatzematge: en línia, a granel, discontinus.
• Sistemes de manutenció automàtica i distribució.
• Sistemes de distribució i orientació automàtica.

BLOC DE PROJECT MANAGEMENT
Desenvolupament de criteris per a la definició i gestió de projectes d'automatització industrial.

5. Introducció a l'Operació Industrial
• Conceptes d'organització i millora de la producció: JIT, TPM, Kanban, Kaizen, Deming, Ishikawa, Soikufu, 5S, SMED.
• Indicadors Operatius: * OEE, taxa de disponibilitat, MTBF, MTTR, etc.
• Estudi i resolució de casos de sistemes de producció.

6 Gestió de projectes d'automatització industrial
• Model conceptual de projectes: Fases d'un projecte d'automatització.
• La simulació com a eina d'optimització de les solucions automatitzades.
• Com fer un pressupost. Classificació de costos. Seguiment i control econòmic.
• Importància del factor econòmic. Indicadors de viabilitat del projecte en fase inicial.
• Preparació, planificació, execució, seguiment i control, etc.
• Eines de gestió de projectes. Adquisició d'informació sobre el projecte: KPI, MS, elements de control. Factors de reducció de la productivitat.

Competències per a les quals et prepara el curs

En finalitzar el curs, els alumnes seran capaços de: Disposar dels criteris tecnològics per a la selecció de robots i/o manipuladors i per al plantejament de la seva programació, simulació i posada en marxa. Identificar i seleccionar els dispositius de distribució, alimentació i transport tant en sistemes logístics interns com en sistemes de connexió del flux productiu. Emprar la metodologia, les eines i els indicadors necessaris per a una bona programació, planificació i seguiment de projectes d?automatització, tant des del punt de vista tècnic com de l?econòmic. Participar en la concepció i disseny de sistemes i processos productius, essent capaços de plantejar les millors solucions alternatives, analitzant la seva viabilitat tècnica i econòmica i definint-ne l?abast en temps i recursos.

Destinataris

Aquest postgrau està orientat a professionals tècnics, provinents de diferents àmbits d'especialització de l'enginyeria industrial (elèctrica, electrònica, informàtica, automatització, organització), que aspiren a dirigir projectes de racionalització i automatització de la producció en empreses industrials.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Per obtenir el Diploma de la Fundació CIM i el Certificat d'Aprofitament del curs s'ha de complir amb el 80% mínim d'assistència obligatòria, aplicat al número total de sessions.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català i castellà

Durada

Crèdits ECTS: 15. Dates d'impartició del 1 de març de 2017 al juny de 2017

Titulació obtinguda

Certificat propi del centre i la titulació esta reconeguda per a la Universitat Politècnica de Catalunya

Perspectives laborals

El postgrau proporciona les capacitats i els coneixements per desenvolupar i dirigir projectes en l'àmbit de la producció, que tinguin per objecte la definició, desenvolupament, integració i posada en marxa de processos de fabricació i instal · lacions industrials automatitzades.

Promocions

Descomptes disponibles per:
  • UPC Alumni Premium 10%
  • Situació de d'atur 10%
  • Empreses col·laboradores 10%
  • CETIB 15%

Borsa de treball

Per a inscriure?s a la Borsa de Treball s?ha de ser estudiant o ex-estudiant de qualsevol dels cursos del Programa Formatiu de la Fundació CIM.

Professorat

L'equip docent que integra el programa està format per professionals que combinen la seva feina amb la seva tasca docent i, per tant, possibiliten amb la seva àmplia experiència en el sector un aprenentatge que s'adapta a la realitat empresarial.

Tipus d'avaluació

L'alumne realitzarà una prova final per avaluar si el participant ha aconseguit el nivell mínim requerit per a l'obtenció del títol.

Lloc on s'imparteix el curs

C/Llorens i Artigas, 12 08028 Barcelona

Horari

dilluns i dimecres de 18:15 a 21:45h
Postgrau en Desenvolupament de Projectes d'Automatització Industrial
FUNDACIÓ CIM UPC
Campus i seus: FUNDACIÓ CIM UPC
FUNDACIÓ CIM UPC
Llorens i Artigas, 12. Parc tecnològic de Barcelona 08028 BARCELONA
Sol·licita informació
X