FUNDACIÓ CIM UPC

Postgrau en Desenvolupament de Projectes d'Enginyeria de Producte

FUNDACIÓ CIM UPC

Postgrau
Presencial
105 Hores
 • Barcelona
2.600 €

Descripció

Els departaments de les grans empreses sempre estan sotmesos a grans exigències de productivitat: han de treure el màxim profit dels recursos disponibles. En el cas del Desenvolupament de Productes i d'R+D+I, cal dissenyar un producte innovador de qualitat amb el mínim cost i temps possibles. 

En aquest postgrau, es tractaran temes de definició, planificació i direcció de projectes, tant de recerca, els pròpiament anomenats projectes d'R+D, com execució, control econòmic i tècnic, i gestió d'equips de desenvolupament de projectes.

El propòsit del curs és capacitar els participants per combinar aquestes metodologies i procediments per tal de poder desenvolupar productes, projectes i, fins i tot, empreses noves en les millors condicions per aconseguir reduir els riscos associats a la seva viabilitat.

 

Temari del curs

1. Innovació i estratègia
 • Desenvolupament de projectes d'enginyeria de producte a idoni.
 • Gestió de projectes d'innovació.
 • Visió estratègica del procés d'innovació.
 • Els projectes: conceptes.
 • El professional i el seu desenvolupament.
2. Disseny de productes
 • Del concepte a la innovació.
 • Estudis de mercat i desenvolupament de nous productes.
 • Els productes i la forma. Projecció. Disseny conceptual.
 • Disseny per a la fabricació i muntatge DFMA.
 • Organització innovadora, enginyeria concurrent.
 • Anàlisi funcional i de valor.
 • Innovació i pla de desenvolupament de nous productes.
3. Prototips i validació
 • Tecnologies CAx (CAD / CAE / CAM).
 • Els prototips en el desenvolupament de producte.
 • Assegurament de la funcionalitat. El protocol d'assaig. Cas pràctic.
 • Disseny estadístic d'experiments.
 • La qualitat com a base per al desenvolupament de producte.
 • Eines metodològiques per a la qualitat.
 • La propietat industrial.
 • La certificació de productes. Marc legal i accés a la informació.
 • La R + D + i en l'entorn industrial actual.

4. Gestió de projectes i persones
 • Els projectes: etapes. Eines informàtiques.
 • Els projectes: gestió, economia i normativa.
 • Planificació i execució de projectes: El cas HP.
 • El marc actual de la gestió.
 • Les persones i les organitzacions.
 • Lideratge, motivació i gestió de persones d'un equip de projecte.
 • Gestió dels conflictes interdepartamentals.
 • Departaments d'I + D + I: el cas Minute Maid.

5. Exercici final
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

En finalitzar el curs, els participants seran capaços de:
- Utilitzar sistemes i processos de gestió de projectes d'innovació.
- Aplicar tècniques i mètodes d'optimització de producte.
- Utilitzar tècniques de verificació i redisseny.
- Conèixer els processos de certificació, homologació, patents, vigilància tecnològica, etc.
- Gestionar equips de departaments de R + D + i amb capacitat d'Innovació.

Destinataris

Aquest postgrau està orientat a professionals tècnics - especialment enginyers i dissenyadors industrials - que desitgin ampliar, reforçar i aprendre coneixements de l'àmbit de l'enginyeria de producte. També s'adreça a aquells professionals que puguin procedir altres branques de l'enginyeria que es dediquin o tinguin experiència en disseny i / o industrialització de producte.

Metodologia

Per obtenir el Diploma de la Fundació CIM i el Certificat d'Aprofitament del curs s'ha de complir amb el 80% mínim d'assistència obligatòria, aplicat al número total de sessions.

Idiomes en què s'imparteix

Català i castellà

Tipus d'avaluació

L'alumne realitzarà una prova final per avaluar si el participant ha aconseguit el nivell mínim requerit per a l'obtenció del títol.

Horari/Torn

Dimarts i Dijous de 18:15 a 21:45h

Durada

Crèdits ECTS: 15.
Dates d'impartició
del 18 d'octubre de 2016
al Febrer del 2017

Lloc on s'imparteix el curs

C/Llorens i Artigas, 12


08028 Barcelona

Titulació obtinguda

Certificat propi del centre i la titulació oficial de la Universitat Politècnica de Catalunya

Perspectives laborals

-Direcció de projectes.
-Direcció de departaments tècnics i d'R + D + I.
-Tècnics de Desenvolupament de Producte.

Promocions

Descuentos disponibles para:

 • UPC Alumni Premium 10%

 • Situación de Desempleo 10%

 • Empresas colaboradoras 10%

 • CETIB 15%Preu

2.600 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Postgrau en Desenvolupament de Projectes d'Enginyeria de Producte

Postgrau en Desenvolupament de Projectes d'Enginyeria de Producte