Postgrau en elaboració i control de la qualitat en Formulació oficinal i magistral

1074 Persones estan visitant aquest curs
Preu 900 €
Sol·licita informació
Facultat de Farmàcia - Universitat de Barcelona-Fundació IL3
Postgrau en elaboració i control de la qualitat en Formulació oficinal i magistral
Sol·licita informació
Postgrau
Presencial
Barcelona
Preu 900 €

Descripció

L'obtenció del Diploma de Postgrau
corresponent implica el lliurament, en el
termini de temps prefixat, dels casos
pràctics i documentals que els professors
plantegen durant el curs i que el
estudiant haurà de resoldre (en grups de
treball) a manera de "projecte final". Aquesta
documentació serà objecte de qualificació i
comentari als interessats per part de la
direcció del curs.

Les Facultats de Farmàcia espanyoles únicament
inclouen la Formulació Magistral i Oficinal de
medicaments com a assignatura optativa de segon
cicle del currículum de formació del llicenciat en
farmàcia. Donat el reduït nombre tant de places
oferides com d'hores lectives assignades a aquesta
matèria, la demanda de formació de postgrau en
aquesta faceta de la professió farmacèutica és un fet.
El curs que es presenta s'aborda l'estudi pràctic
dels aspectes legals de la formulació magistral i
oficinal de medicaments, i revisa els aspectes
metodològics d'elaboració i control de qualitat
que s'apliquen, en les corresponents sessions
pràctiques de laboratori, a les formes farmacèutiques
més comunament elaborades a l'oficina de
farmàcia comunitària o d'hospital. aquest últim
aspecte constitueix el caràcter diferencial del
aquest curs en relació a altres ofertes de
programes d'iniciació a la formulació magistral i
oficinal.

Temari

Dilluns, juny 4, 2012
9:30 Lliurament de documentació.
10:00 Inauguració i presentació del curs.
DR. A. DEL POZO, DRA. MA SALVADÓ. Directors del
curs. Professors titulars de Farmàcia i Tecnologia
Farmacèutica. Universitat de Barcelona
10:15 Bases generals per a la formulació oficinal i
magistral (1). Bibliografia. Aspectes legals.
F. LLAMBI. Farmacèutic comunitari. President de
Aprofarm.
11:45 Pausa.
12: 00 Bases generals de la formulació oficinal i magistral (2).
Característiques fisicoquímiques dels principis actius
i la seva influència en la formulació. Incompatibilitats.
Caducitats.
F. LLAMBI.
16:00 Metodologia en formulació oficinal i magistral.
Documentació, instal · lacions, controls de procés i
controls finals. Condicionament. Criteris
generals per a l'aplicació de la legislació vigent.
(2 sessions de treball: de 16 a 17h30 i de 18 a 20h)
A. ROIG I M.MÁRQUEZ. Professors associats.
Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica.
Universitat de Barcelona.
Dimarts, juny 5, 2012
.
9:00 Principis actius de major incidència en formulació
oficinal i magistral. (3 sessions de treball: 9 a 10h30, 11
a 12h30 i 12h45 a 14h).
F. LLAMBI.
16:00 Formes tòpiques (emulsions, cremes, gels, cremigeles, ...).
(2 sessions de treball: de 16 a 17h30 i de 18 a 20h)
C. BAU. Farmcéutica. Directora Tècnica de Acofarma.
Dimecres, juny 6, 2012
9:00 Pràctiques de laboratori: formes tòpiques (2 sessions de
treball: de 9h00 a 11h i de 11h30 a 14h).
C. BAU i M. MARQUEZ
16:00 Preparats de fitoteràpia, homeopatia i aromateràpia.
Criteris generals de formulació.
A. SÁNCHEZ. Farmacèutic. Director Tècnic de
Pharmacie & Parfums.
17:30 Pausa.
17:45 Formes d'aplicació sobre mucoses. Criteris generals
de formulació.
A. CODINA. Responsable Departament R + d Grup
Fagron.
18:30 Formes líquides. Tipus. Criteris generals de
formulació.
A. CODINA.
Dijous, juny 7, 2012
9:00 Formes sòlides orals. Criteris generals de
formulació.
A. VISCASILLAS. Professora associada. Departament de
Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica. Universitat de
Barcelona.
10.00 Pausa.
10:30 Seminari: recursos informàtics en formulació
magistral.
J. JUVE. Professor associat. Departament de Farmàcia i
Tecnologia Farmacèutica. Universitat de Barcelona.
12:00 Pràctiques de laboratori. Formes sòlides orals (1).
A. VISCASILLAS, M. MARQUEZ
16:00 La formulació oficinal i magistral en farmàcia de
hospital.
C. LÓPEZ. Farmacèutica. Servei de Farmàcia. Hospital
Clínic i Provincial de Barcelona.
17:00 Pausa.
17:30 Pràctiques de laboratori. Formes sòlides orals (2).
M. MARQUEZ i A. DEL POZO
Divendres, juny 8, 2012
9:00 Pràctiques de laboratori. Formes orals (3). Formes de
aplicació sobre mucoses, formes líquides i preparats
homeopàtics (2 sessions de treball: de 9h00 a 11h i de
11h30 a 14h).
A. SALVADÓ I M. MÁRQUEZ
16:00 Taula Rodona i clausura del curs. Situació legal actual i
reptes de futur per a la formulació magistral i oficinal.
Representants de la Direcció General de Farmàcia i Productes
Sanitaris de la Generalitat de Catalunya,, Asociacones de
farmacèutics tics formulistas, Proveïdors de matèria primera
i utillatge per a formulació i Departament de Farmàcia i
Tecnologia Farmacèutica de la Universitat de Barcelona
18:00 Cloenda del curs.

Destinataris

Aquest curs és especialment interessant per a:
- Farmacèutics que desenvolupen la seva activitat
professional en oficina de farmàcia, i que desitgen
actualitzar coneixements en el camp de la
formulació oficinal i magistral.
- Farmacèutics que tot i no haver cursat
Formulació Magistral com a assignatura
optativa de la llicenciatura, vulguin introduir
en aquest camp de la professió.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà

Durada

Inici: Juny 13. Fi: Juny 13. Durada: 1 curs acadèmic. 10 ECTS (250 hores).

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona

Horari

De 9 a 14h y de 16 a 20h
Postgrau en elaboració i control de la qualitat en Formulació oficinal i magistral
Facultat de Farmàcia - Universitat de Barcelona-Fundació IL3
Campus i seus: Facultat de Farmàcia - Universitat de Barcelona-Fundació IL3
Facultat de Farmàcia - Universitat de Barcelona-Fundació IL3
Avda. Joan XXIII s/n 08028 Barcelona
Sol·licita informació
X