Postgrau en HPLC a Madrid

Descripció

El Postgrau en HPLC és presencial a Madrid.

L'objectiu del postgrau és donar a conèixer la técnica a nivell teòric i pràctic. 

Temari

HPLC
1. Introducció a la cromatografia
 • Introducció a les tècniques cromatogràfiques i d'HPLC.
 • Aspectes teòrics de la separació cromatogràfica.
 • Tipus d'HPLC: adsorció, partició, parell iònic, intercanvi iònic, exclusió.
 • Tècniques d'HPLC: analítica, capil·lar, ultraràpida, preparativa.
2. Instrumentació d'HPLC
 • Fluídica, sistemes de bombament, injectors, columnes.
 • detectors.
 • LCMS.
 • Altres mòduls accessoris.
 • Automatització de sistemes.
3. La pràctica cromatogràfica
 • Optimització de tècniques.
 • Anàlisis qualitatives per HPLC.
 • Anàlisis quantitatives per HPLC.
4. Qualitat
 • GLP i Validació en HPLC.
5. Aplicacions
 • Discussió d'algunes aplicacions característiques.
 • Simulació informatitzada d'anàlisi per HPLC.

Durada

Inici: 12 de setembre del 2016. Final: 17 d'octubre del 2016.

Pràctiques

Pràctiques al laboratori amb equips HPLC. Per a les sessions pràctiques al laboratori s'haurà de portar bata i ulleres de seguretat.

Lloc on s'imparteix el curs

Madrid.

Horari

Horari: De dilluns a divendres de 18 a 22 h.
Postgrau en HPLC a Madrid
Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Campus i seus: Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Álvarez de Castro, 63 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Cursos més populars
X