Preimpressió digital

1046 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
IES Escola del Treball
Preimpressió digital
Sol·licita informació
Cicle formatiu de grau mitjà
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
2000 hores
Consulteu el preu

Descripció

La competència general d'aquest títol consisteix a executar els processos de mecanitzat per arrencament de ferritja, conformat i procediments especials, preparant, programant, operant les màquines eines i verificant el producte obtingut, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Temari

Crèdit         Nom crèdit Curs Hores
1 Tractament de textos Primer 165
2 Tractaments d'imatges en mapa de bits Primer 264
3 Imposició i obtenció digital de la forma impressora Segon 132
4 Impressió digital Segon 165
5 Compaginació Segon 165
6 Il·lustració vectorial Primer 99
7 Identificació de materials en preimpressió Primer 132
8 Realització de publicacions electròniques Segon 198
9 Formació i orientació laboral Primer 99
10 Empresa e iniciativa emprenedora Segon 66
11 Anglès tècnic Primer 99
12 Síntesi Segon 66
13 Formació en centres de treball Segon 350

Requisits

Amb titulació:
Graduat en Educació Secundària. La superació del primer cicle d?Ensenyament Secundari Experimental (14-16). Tècnic auxiliar (FP-1) o equivalent. La superació d?un mòdul professional 2 experimental. La superació íntegra dels dos primers cursos del Batxillerat Unificat Polivalent o equivalent. Sense titulació:
Mitjançant una prova, que es convoca anualment, podran accedir-hi les persones que, a més d?acreditar haver cursat amb aprofitament un programa de garantia social, experiència laboral o experiències assimilades, tinguin complerts disset anys d?edat. Està exempt de la prova d?accés i, per tant, pot accedir a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà, l?alumnat que, amb anterioritat, hagi superat un cicle formatiu de grau mitjà o que hagui accedit per la prova d?accés. Cal destacar, també, que els alumnes que superin un cicle formatiu de grau mitjà havent-hi accedit a través de la prova, poden incorporar-se a qualsevol modalitat de Batxillerat.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Durada

2.000 hores. Formació en el centre educatiu: 1.650 hores, que inclouen els mòduls i les hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 350 hores.

Titulació obtinguda

Tècnic Preimpressió digital

Pràctiques

Si

Horari

Horari de matins
Preimpressió digital
IES Escola del Treball
Campus i seus: IES Escola del Treball
IES Escola del Treball
Comte d'Urgell, 187 08036 Barcelona
Sol·licita informació
X