Màster universitari en Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària

Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Amb aquest màster es pretén formar uns titulats en una vessant eminentment tècnica i molt lligada a la realitat del sector, i per això es planteja com a màster professionalitzador. Aquests professionals hauran de ser competents com a gestors de la qualitat i el bon funcionament de la indústria, i alhora hauran de saber dinamitzar la part més innovadora de l'empresa en un entorn fortament competitiu.

Donat que el màster ha sorgit de la demanda del sector, s'intenta que la formació sigui el màxim d'ajustada a les seues necessitats. És per això que, a part de la vessant més tècnica, s'hi ha afegit un mòdul amb enfocament empresarial seguint el suggeriment dels professionals que en l'actualitat desenvolupen la seua activitat en indústries agroalimentàries, com ara enginyers agrònoms o llicenciats en Ciència i Tecnologia dels Aliments.

La UdL es troba en una zona bàsicament agrícola i ramadera, en la qual la transformació dels productes primaris té una gran importància social i econòmica. Per mantindre o augmentar la competitivitat de la indústria alimentària es fa necessari garantir la qualitat i seguretat dels productes que es posen al mercat i, alhora, incrementar el seu valor afegit mitjançant el desenvolupament de nous productes i processos. Això inclou el coneixement dels requeriments dels consumidors, l'optimització dels mètodes de processament, i l'ús de noves tecnologies i la combinació adequada de tècniques el màxim de respectuoses amb el medi ambient.

S'ha vist convenient posar l'accent en tres àmbits alimentaris: les fruites i hortalisses, els olis vegetals i els derivats carnis. Les raons per fer aquesta tria han estat: l'impacte econòmic i social que aquestes indústries alimentàries tenen en el nostre entorn més proper i l'existència –a la UdL– de grups d'investigació capdavanters en aquests àmbits.
Màster universitari en Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària
Universitat de Lleida (UdL)
Campus i seus: Universitat de Lleida (UdL)
Universitat de Lleida (UdL)
Pl. Víctor Siurana, 1 25003 Lleida
Cursos més populars
X