Cicle formatiu de grau superior en Programació de la producció en fabricació mecànica

1093 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
IES Esteve Terradas
Cicle formatiu de grau superior en Programació de la producció en fabricació mecànica
Sol·licita informació
Cicle formatiu de grau superior
Oficial / homologat
Presencial
Cornellà de Llobregat (Barcelona)
2 anys
Consulteu el preu

Descripció

La competència general d'aquest títol consisteix en planificar, programar i controlar la fabricació per mecanització i muntatge de béns d'equip, partint de la documentació del procés i les especificacions dels productes a fabricar, assegurant la qualitat de la gestió i dels productes, així com la supervisió dels sistemes de prevenció de riscs laborals i protecció ambiental.

Temari

 • Interpretació i representació gràfica
 • Definició de processos de mecanització., conformat i muntatge
 • Mecanització per control numèric
 • Fabricació assistida per ordinador
 • Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica
 • Programació de la producció
 • Execució de processos de fabricació
 • Materials
 • Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambientals
 • Verificació de productes
 • Formació i Orientació Laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Projecte de fabricació de productes mecànics
 • Formació en centres de treball

Competències per a les quals et prepara el curs

a) Interpretar la informació continguda en els plans de fabricació i de conjunt, analitzant el seu contingut segons normes de representació gràfica, per determinar el procés de mecanització. b) Analitzar les necessitats operatives en l'execució de les fases i les operacions de mecanització, per distribuir en planta els recursos necessaris en el desenvolupament del procés. c) Analitzar les necessitats operatives en l'execució de les fases i les operacions de muntatge, per distribuir en planta els recursos necessaris en el desenvolupament del procés. d) Interpretar el llistat d'instruccions de programes, relacionant les característiques del mateix amb els requeriments del procés per supervisar la programació i posada al punt de màquines eines de CNC, robot i manipuladors.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Durada

2000 Hores 2 anys Data d'inici 19 de setembrre del 2016

Objectius

a) Determinar els processos de mecanització, interpretant la informació tècnica inclosa en els plans, normes de fabricació i catàlegs. b) Elaborar els procediments de muntatge de béns d'equip, a partir de la interpretació de la informació tècnica inclosa en els plans, normes de fabricació i catàlegs. c) Supervisar la programació i posada al punt de les màquines de control numèric, robots i manipuladors per a la mecanització assegurant el compliment de les normatives de qualitat, prevenció de riscs laborals i protecció ambiental. d) Programar la producció utilitzant tècniques i eines de gestió informatitzada, controlant el seu compliment i responent a situacions imprevistes, per assolir els objectius establerts. e) Determinar l'aprovisionament necessari, a fi de garantir el subministrament en el moment adequat, reaccionant davant de les contingències no previstes i resolent els conflictes sorgits en l'aprovisionament.

Titulació obtinguda

Tècnic en Programació de la producció en fabricació mecànica

Pràctiques

Formació en centres de treball
Cicle formatiu de grau superior en Programació de la producció en fabricació mecànica
IES Esteve Terradas
Campus i seus: IES Esteve Terradas
IES Esteve Terradas
C/ Bonavista, s/n 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Sol·licita informació
X