Cicle formatiu de grau superior de Projectes d'obra civil

IES Escola del Treball

Cicle formatiu de grau superior
Presencial
Oficial / Homologat
2000 Hores
  • Barcelona
consultar preu

Descripció

La competència general d'aquest títol consisteix a elaborar la documentació tècnica de projectes d'obra civil i d'ordenació del territori, realitzar aixecaments i replanteigs d'obres de construcció i gestionar el control documental per a la seva execució, respectant la normativa vigent i les condicions establertes de qualitat, seguretat i medi ambient.


Temari del curs

1 Representacions de construcció Primer 231
2 Amidaments i valoracions de construcció Primer 99
3 Replanteigs de construcció Primer 99
4 Planificació de construcció Segon 132
5 Xarxes i serveis en obra civil Segon 99
6 Aixecaments topogràfics Primer 165
7 Desenvolupament de projectes urbanístics Segon 198
8 Desenvolupament de projectes d'obres lineals Segon 132
9 Estructures de construcció Primer 132
10 Urbanisme i obra civil Segon 165
11 Formació i orientació laboral Primer 99
12 Empresa i iniciativa emprenedora Segon 66
13 Projecte en obra civil Segon 33
14 Formació en centres de treball Segon 350
Veure més

Requisits

Haver obtingut el certificat de la ESO.

Horari/Torn

Matí

Durada

2 anys

Titulació obtinguda

Tècnic en Projectes d'obra civil

Promocions

Les persones que en el curs anterior hagin obtingut una beca o ajut a l'estudi del Ministeri, Cultura i Esport.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Cicle formatiu de grau superior de Projectes d'obra civil

Cicle formatiu de grau superior de Projectes d'obra civil