Cicles formatius de grau superior de Sistemes de telecomunicacions i informàtics (LOE)

1061 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
IES Escola del Treball
Cicles formatius de grau superior de Sistemes de telecomunicacions i informàtics (LOE)
Sol·licita informació
Cicle formatiu de grau superior
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
2000 hores
Consulteu el preu

Descripció

La competència general d'aquest títol consisteix a desenvolupar projectes, així com gestionar i supervisar el muntatge i manteniment de les infraestructures comunes de telecomunicacions i de sistemes i equips de telecomunicacions tals com xarxes de banda ampla i de radiocomunicacions fixes i mòbils, sistemes telemàtics, de producció audiovisual i de transmissió, a partir de la documentació tècnica, normativa i procediments establerts, assegurant el funcionament, la qualitat, la seguretat i la conservació mediambiental.

Temari

Mòduls
Sistemes informàtics i xarxes locals
Tècniques i processos en infraestructures de telecomunicacions
Sistemes de producció audiovisual
Sistemes de radiocomunicacions
Gestió de projectes d'instal·lacions de telecomunicacions
Sistemes de telefonia fixa i mòbil
Elements de sistemes de telecomunicacions
xarxes telemàtiques
Sistemes integrats i llar digital
Fonaments de programació
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Projecte de sistemes de telecomunicacions i informàtics
Formació en centres de treball

Requisits

Amb titulació
La superació del Batxillerat Haver superat un mòdul professional 3 experimental Títol d?FP-2 o equivalent També podrà accedir-hi l?alumnat que tingui el títol de Tècnic Superior per haver superat un altre cicle formatiu de grau superior. Sense titulació
Mitjançant una prova, que es convoca anualment, podran accedir-hi les persones que, malgrat no complir les condicions de l?apartat anterior, tinguin més de 19 anys o bé els compleixin durant l?any natural en què vulguin iniciar el cicle formatiu. La prova d?accés té una part comuna i una part específica, d?acord amb el cicle formatiu. Les persones que acreditin, com a mínim, un any d?experiència laboral que es correspongui amb els estudis que vulguin cursar, quedaran exemptes de la part específica de la prova d?accés. Els alumnes que superin qualsevol dels Cicles Formatius de Grau Mitjà poden cursar els ensenyaments que els permeten accedir als Cicles Formatius de Grau Superior. Els alumnes que superin qualsevo

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

Formació en el centre educatiu: 1.650 hores, que inclouen els mòduls i les hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 350 hores

Titulació obtinguda

Tècnic Superior Sistemes de telecomunicacions i informàtics

Pràctiques

Formació en centres de treball: 350 hores

Promocions

Les persones que en el curs anterior hagin obtingut una beca o ajut a l'estudi del Ministeri, Cultura i Esport.

Preu

Consulteu el preu
A consultar

Horari

Primer curs matí o tarda.
Cicles formatius de grau superior de Sistemes de telecomunicacions i informàtics (LOE)
IES Escola del Treball
Campus i seus: IES Escola del Treball
IES Escola del Treball
Comte d'Urgell, 187 08036 Barcelona
Sol·licita informació
X