Curs de Tècnic en Disseny, materials i processos per a la indústria transformadora de plàstics i composites

1023 Persones estan visitant aquest curs
entre 2.500 € i 5.000 €
Sol·licita informació
Centro Español de Plásticos
Curs de Tècnic en Disseny, materials i processos per a la indústria transformadora de plàstics i composites
Sol·licita informació
Curs
Semi-presencial
Barcelona
200 hores
entre 2.500 € i 5.000 €

Descripció

Després de detectar la necessitat de professionals amb formació especialitzada en el sector dels plàstics i composites, el Centre Espanyol de Plàstics ha dissenyat un programa per capacitar tècnics i especialistes en totes les àrees de la indústria del plàstic i els composites.

Temari

Els materials plàstics i composites
• Coneixements fonamentals sobre els materials plàstics i composites i la seva tecnologia
• Visió general de les aplicacions dels polímers i compòsits
Disseny de producte
• Aspectes que intervenen en l'obtenció d'un peça de plàstic idònia
• Fonaments de modelo per injecció de termoplàstics des del punt de vista del disseny del motlle
Simulació i reologia
• Estudis sobre l'ompliment de les peces per descartar errors en la fase de disseny.
Instal·lacions i utillatges
• Diferents maquinàries i tecnologies per als diversos processos de transformació
• El motlle i els seus mecanismes.
Processos de transformació
• Coneixements fonamentals sobre els diversos processos i tecnologies de transformació de plàstics
• Metodologia Lean Manufacturing.
Post processats i acabats
• Paràmetres a tenir en compte en el pintat de plàstic i metodologia per assegurar la qualitat
• Tècniques d'acabats en peces de plàstic.
Controls de qualitat
• Tècnica SPC com a eina de control de qualitat.
Reciclatge i medi ambient
• Economia circular en el sector

Competències per a les quals et prepara el curs

En finalitzar el curs l'alumne serà capaç de: Conèixer els fonaments del procés de disseny de peces de plàstic, tenint en compte les diverses tècniques d'acabats. Identificar, classificar i conèixer les diverses tipologies de materials plàstics i composites, amb els seus camps d'aplicació més idonis. Conèixer els diferents processos de transformació, la maquinària i equipaments empleats, així com les seves necessitats de manteniment. Planificar, implantar i utilitzar correctament les diverses eines de control de qualitat i del Lean Manufacturing. Conèixer els diversos mètodes de reciclatge i valoració energètica, així com les seves diverses aplicacions

Destinataris

Aquesta formació està adreçada especialment a:
• Tècnics, enginyers o treballadors de la indústria del plàstic i els composites.
• Tècnics-comercials o serveis afins, que vulguin ampliar els seus coneixements.
• Enginyers acabats de titular que desitgin fer-se un futur en aquest dinàmic sector.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Totes les classes s'impartiran mitjançant videoconferència en directe. Es realitzaran quatre masterclasses presencials, impartides per diferents experts del sector, a les nostres instal·lacions de Barcelona. Els alumnes disposaran d'un tutor que seguirà la seva evolució i al qual podran dirigir els seus dubtes i consultes

Durada

El programa consta de 200 hores de formació, 185 per videoconferència i 15 presencials. Inici de classes: 5 de febrer de el 2019. Fi del programa: 29 d'octubre de el 2019.

Objectius

El curs ofereix una àmplia visió de la indústria transformadora de plàstics i composites, des del disseny de producte, els materials, camps d'aplicació, diferents processos de fabricació i equips emprats, les pautes de qualitat, medi ambient i reciclatge, necessaris per capacitar els professionals del sector

Titulació obtinguda

Títol propi del Centro Español de Plásticos.

Promocions

Aquesta formació pot bonificar-fins un 90% a través FUNDAE (només per a empreses amb domicili fiscal a Espanya).

Preu

entre 2.500 € i 5.000 €
Alumnes d'empreses associades al CEP2: 2900 euros. Alumnes d'empreses no associades al CEP3: 3800 euros. Alumnes a nivell particular, autònoms i aturats: 2.900 euros. IVA no inclòs.

Professorat

Els docents d'aquest programa formatiu tenen una titulació superior. Tots ells es troben en actiu dins de la indústria, comptant amb una dilatada experiència professional, a més de formar part del professorat habitual del Centro Español de Plásticos.

Horari

Dies de classe: dimarts i dijous. Horari de classes: de 17:00 a 20:00 h.
Curs de Tècnic en Disseny, materials i processos per a la indústria transformadora de plàstics i composites
Centro Español de Plásticos
Campus i seus: Centro Español de Plásticos
Centro Español de Plásticos
C/ Enrique Granados, 101 08008 Barcelona
Sol·licita informació
X