Cicle formatiu grau mitjà de mecanització

1048 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
IES Esteve Terradas
Cicle formatiu grau mitjà de mecanització
Sol·licita informació
Cicle formatiu de grau mitjà
Oficial / homologat
Presencial
Cornellà de Llobregat (Barcelona)
2 anys
Consulteu el preu

Descripció

És competència general d'aquest tècnic realitzar les diferents operacions en els processos de mecanització, controlant els productes obtinguts, com també el funcionament, posada en marxa i aturada dels equips, responsabilitzant-se del manteniment de primer nivell dels equips, obtenint la producció en les condicions de qualitat, seguretat i termini requerits.

Temari

 

Mòdul 1: procediments de mecanització.
Crèdit 1: productes mecànics.
Crèdit 2: mitjans i processos de mecanització.

Mòdul 2: preparació i programació de màquines de fabricació mecànica.
Crèdit 3: preparació i programació de màquines de fabricació mecànica.

Mòdul 3: sistemes auxiliars de fabricació mecànica.
Crèdit 4: sistemes auxiliars de fabricació mecànica.

Mòdul 4: fabricació per arrencament de ferritja.
Crèdit 5: fabricació per arrencament de ferritja.

Mòdul 5: fabricació per abrasió, conformat i procediments especials.
Crèdit 6: fabricació per abrasió, conformat i procediments especials.

Mòdul 6: control de les característiques del producte de mecanització.
Crèdit 7: control de les característiques del producte de mecanització.

Mòdul 7: administració, gestió i comercialització en la petita empresa.
Crèdit 8: administració, gestió i comercialització en la petita empresa.

Mòdul 8: seguretat en les indústries de fabricació mecànica.
Crèdit 9: seguretat en les indústries de fabricació mecànica.

Mòdul 9: relacions en l'equip de treball.
Crèdit 10: relacions en l'equip de treball.

Mòdul 10: formació i orientació laboral.
Crèdit 11: formació i orientació laboral.

Mòdul 11: formació en centres de treball.
Crèdit 12: formació en centres de treball.

Competències per a les quals et prepara el curs

a) Determinar els processos de mecanització de peces unitàries b) Preparar i programar màquines i sistemes per a realitzar la mecanització c) Mecanitzar els productes per arrencament de ferritja d) Mecanitzar els productes per abrasió, conformat i especials e) Comprovar les característiques del producte f) Realitzar l'administració, gestió i comercialització en una petita empresa o taller

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Objectius

Analitzar informació tècnica de producte, identificant les especificacions tècniques dels productes que cal mecanitzar, relacionant les característiques formals, materials i de qualitat requerides del producte amb els tipus i prestacions dels mitjans i procediments de fabricació, i triant la solució de fabricació més adequada en qualitat i cost, per tal de definir el procés de mecanització de peces unitàries. Determinar el procés de mecanització d'una peça o producte, identificant els condicionants dels materials, de les característiques formals, dimensionals, de precisió i de qualitat de la peça, com també les possibilitats de les màquines i eines de tall i dels requeriments de cost, i especificant les operacions, paràmetres de tall, temps d'operació, útils i eines necessàries, les característiques constructives dels utillatges de subjecció de peces i eines i el pressupost de fabricació, per tal de definir les característiques del procés de fabricació.

Perspectives laborals

Aquest tècnic s'integrarà en el departament de producció. Depèn orgànicament d'un comandament intermig, en determinats casos pot tenir sota la seva responsabilitat operaris i dependre ell directament del responsable de producció, podent desenvolupar activitats en empreses relacionades amb la fabricació de productes mecànics. Aquesta figura exercirà la seva activitat principalment en el sector d'indústries transformadores dels metalls, podent desenvolupar treballs en empreses relacionades amb: fabricació de productes metàl?lics, construcció de maquinària i equips mecànics, construcció de vehicles automòbils i les seves peces, construcció naval, construcció de material de transport i fabricació d'equips de precisió òptica i similars.
Cicle formatiu grau mitjà de mecanització
IES Esteve Terradas
Campus i seus: IES Esteve Terradas
IES Esteve Terradas
C/ Bonavista, s/n 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Sol·licita informació
X