Tècnic Superior en Urbanisme

Curs
On-line | Distància
300 hores
Consulteu el preu

Descripció

La gestió urbanística requereix un coneixement especialitzat que capaciti la persona per intervenir en els processos de gestió del terreny. L'itinerari formatiu desenvolupat en aquest pack de materials didàctics ofereix un apropament sistemàtic als fonaments teòrics de conceptes com expropiació, valoracions, registre, hipoteca, etc. que fomentin en l'alumnat un sentit adequat de la gestió urbanística d'acord amb la normativa vigent.

Temari

Mòdul 1. Gestió urbanística
 • Introducció a la gestió urbanística.
 • Drets i deures dels ciutadans.
 • Bases del règim del sòl.
 • Règim de valoracions.
 • Règim de l'expropiació forçosa.
 • Funció social de la propietat i gestió del terreny.
 • Registre de la propietat.
 • Annex text refós de la llei hipotecària.
Mòdul 2. Cd-rom multimèdia legislació i exemples de pla general d'ordenació urbana
 • Legislació.
 • Granada.
 • Toledo.
Mòdul 3. Cd-rom multimèdia exemples de plans urbanístics autonòmics
 • Andalusia.
 • Castella i Lleó.
Tècnic Superior en Urbanisme
Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Campus i seus: Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Paseo Fabra i Puig, 10-12 08008 Barcelona
Cursos més populars
X