Tècnic o tècnica en cures auxiliars d'infermeria

Centre d'Estudis Catalunya

Cicle formatiu de grau mitjà
Presencial
  • Barcelona
consultar preu

Descripció

Aquests estudis postobligatoris capaciten per fer cures auxiliars d'infermeria, controlar les condicions sanitàries de l'entorn i del material o l'instrumental sanitari i portar a terme tasques relacionades amb l'instrumental d'equips de salut bucodental.Tenen una durada de 1.400 hores (990 lectives en un centre educatiu i 410 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en un curs acadèmic.

Vies d'accésTenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:    tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO),

    tenir el títol de tècnic o tècnica o de tècnic o tècnica auxiliar,

    haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),

    tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics o

    haver superat la prova d'accés la universitat per a majors de 25 anys.Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.


Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Tècnic o tècnica en cures auxiliars d'infermeria

Tècnic o tècnica en cures auxiliars d'infermeria