Tècnic o tècnica superior en integració social

Centre d'Estudis Catalunya

Curs
Presencial
  • Barcelona
consultar preu

Descripció

Aquests estudis postobligatoris capaciten per programar, organitzar, desenvolupar i avaluar activitats d'integració social, valorar la informació obtinguda en cada cas i determinar i aplicar les tècniques més adequades per al desenvolupament de l'autonomia personal i la inserció ocupacional de la persona.La durada és de 1.700 hores (1.280 en un centre educatiu i 420 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Vies d'accésTenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:    tenir el títol de batxillerat,

    tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista,

    haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,

    haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,

    tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent o

    haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 19 anys l'any en què es fa la prova o 18 les persones que tenen el títol de tècnic o tècnica relacionat amb el cicle al qual volen accedir.


Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Tècnic o tècnica superior en integració social

Tècnic o tècnica superior en integració social