Titulació Superior de Disseny de Producte

1017 Persones estan visitant aquest curs
Preu 1.303 €
Sol·licita informació
ESDAP ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY I D'ARTS PLÀSTIQUES
Titulació Superior de Disseny de Producte
Sol·licita informació
Curs
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
240 crèdits
Preu 1.303 €

Descripció

Formem un professional capaç de crear productes de disseny industrial i d'objectes relacionats amb el món de la indústria, amb domini de les noves tecnologies i els procediments tradicionals .

Temari

El programa s'estructura en matèries de formació bàsica i matèries obligatòries en cada especialitat. També inclou matèries optatives amb l'objectiu de completar i ampliar la formació de l'alumnat. El pla d'estudis es completa amb pràctiques externes obligatòries i el Treball de Fi d'Estudis
 

Competències per a les quals et prepara el curs

En acabar els seus estudis, els titulats hauran adquirit competències generals, transversals i específiques rellevants per a l'especialitat de disseny de producte.

Requisits

Per accedir a aquests estudis el sol?licitant haurà d'estar en possessió del títol de batxillerat o equivalent o haver superat una prova d'accés a la Universitat per a més de 25 anys. No és necessari presentar o superar les proves de l'aptitud per l'accés a la Universitat (PAAU). Les persones de 19 anys que no compleixin els requisits abans esmentats poden superar una prova. En tots aquests casos s?ha de realitzar, a més a més, una prova d'accés específica per tal d'avaluar els coneixements, habilitats i actituds necessaris per a cursar els estudis superiors de disseny . Tenen accés directe les persones que estiguin en possessió del títol de tècnic superior d?arts plàstiques i disseny o d?un títol declarat equivalent (màxims dues places per grup).

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Prova d'accés

La prova específica d'accés a l'educació superior del disseny consisteix en dues parts. Models de proves a la web www.gencat.cat/ensenyament/esdap

Idiomes en els quals s'imparteix

El catalán se utiliza como lengua vehicular y de aprendizaje, respetando los derechos lingüísticos individuales, de acuerdo con la normativa vigente

Durada

4 anys

Promocions

Demanar informació sobre les beques disponibles per a aquests estudis

Preu

Preu 1.303 €
Preu per crèdit 21,73? Preu públic vigent

Tipus d'avaluació

Avaluació contínua i diferenciada per a cadascuna una de les assignatures del currículum.

Lloc on s'imparteix el curs

ESDAP/Llotja

Horari

Matins
Titulació Superior de Disseny de Producte
ESDAP ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY I D'ARTS PLÀSTIQUES
Campus i seus: ESDAP ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY I D'ARTS PLÀSTIQUES
ESDAP/Llotja
Ciutat de Balaguer, 17 08022 Barcelona
Sol·licita informació
X