Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Traducció i Ciències del Llenguatge

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Doctorat
Presencial
Oficial / Homologat
3 Anys

Descripció

La finalitat del programa de doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge és formar investigadors en lingüística i en traducció que puguin fer aportacions significatives a la disciplina i que mostrin creativitat, autonomia de criteri i rigor metodològic. Es tracta d'un programa de qualitat (Menció de Qualitat 2003-2011; Menció cap a l'Excel•lència 2011-2014 del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport espanyol), amb una orientació internacional (té un alt percentatge de professors i d'estudiants formats en altres països), que ofereix una formació sòlida pel que fa als continguts i actualitzada pel que fa a la metodologia de recerca i les eines i recursos tecnològics, per tal que els doctors que en surtin puguin desenvolupar la seva tasca adequadament en entorns de treball nous, diferents i dinàmics. 

Màsters de la UPF que precedeixen aquest doctorat


 


Estudis de Traducció 


Lingüística Teòrica i Aplicada


Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge


Ciència Cognitiva i Llenguatge 


Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera


Veure més

Temari del curs

Continguts acadèmics
 
Elaboració i primera presentació del pla de recerca durant el primer any. El període formatiu inclou l'equivalent a 10 crèdits de docència reglada en l'àmbit d'especialització de l'estudiant (TC: primer curs; TP: primer i segon curs), i pot incloure formació addicional en metodologia i pràctica de la recerca, en funció de la maduresa i de la solidesa de la proposta de recerca doctoral presentada per l'estudiant per a l'admissió. El programa inclou també la participació en activitats dels grups de recerca associats al programa, en jornades de doctorands i en altres congressos. Es recomana la participació en activitats de mobilitat. En els seus àmbits més aplicats, el programa admet tesis doctorals industrials (en el marc del Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya).
 
Línies de recerca del doctorat
Adquisició del llenguatge
Anàlisi del discurs
Aprenentatge de llengües
Estudis de traducció
Lexicologia i lexicografia
Lingüística computacional i enginyeria del llenguatge
Lingüística formal i descriptiva i variació
Recepció i traducció literàries
Terminologia i gestió del coneixement
Traducció especialitzada
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Les competències bàsiques que figuren a l'article 4 del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener (BOE 35, 10/02/2011) i les competències específiques següents:
Reconèixer i utilitzar sistemàticament els conceptes disciplinaris necessaris per dur a terme un projecte de recerca doctoral substantiu i original en traducció i ciències del llenguatge.
Idear i planificar un projecte de recerca doctoral en traducció i ciències del llenguatge substantiu i original, amb una planificació temporal determinada.
Dominar mètodes i tècniques de recerca avançades en traducció i ciències del llenguatge.
Fomentar les col?laboracions i saber establir vincles de recerca profitosos amb altres doctorands i experts en traducció i ciències del llenguatge.

Places

30

Durada

Dos cursos acadèmics

Objectius

L'objectiu del programa és que els estudiants elaborin una tesi doctoral, de caràcter aplicat o teòrico-descriptiu, en el marc de les línies de recerca del programa i dels diversos grups de recerca reconeguts que impulsen aquestes línies de recerca. El programa acull projectes de recerca doctoral sobre aspectes diversos del llenguatge i de la traducció, i pot ser especialment interessant per a aquells estudiants que vulguin desenvolupar projectes de recerca doctoral de naturalesa interdisciplinària o amb un enfocament marcadament multilingüe (el domini operatiu de dues o més llengües -maternes o estrangeres- forma part dels requisits d'admissió)

Perspectives laborals

Recerca en traducció i ciències del llenguatge en institucions d'ensenyament superior i centres de recerca públics i privats; formació d'investigadors.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Traducció i Ciències del Llenguatge

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Traducció i Ciències del Llenguatge