Vigilant de seguretat

AITES Centre d'Estudis

Descripció

Inici de cursos cada mes.

Temari

- ÀREA JURÍDICA: Dret constitucional, penal, processal-penal, administratiu especial, laboral i pràctica jurídica.
- "SOCIOPROFESSIONAL
- "TÈCNIC PROFESSIONAL: Llei i reglament de Seguretat privada.
- "INSTRUMENTAL: Sistemes de comunicació PrimerosAuxilios, Tir, Defensa Personal.
- "PROVES FÍSIQUES:
 

Destinataris

Als qui, complint amb els requisits establerts i se sentin atrets en el camp de les forces i cossos de la seguretat privada i pretenguin desenvolupar amb això, el seu futur laboral i professional.

Requisits

Ser major d'edat. Estar en possessió del títol de graduat escolar, de graduat en educació secundària, de formació professional de primer grau o altres equivalents o superiors. Tenir Nacionalitat espanyola o d'algun país de la Unió Europea. Posseir l'aptitud física i la capacitat psíquica necessàries per al'exercici de les respectives funcions, sense patir malaltia que impedeixi l'exercici d'aquestes. No tenir antecedents penals No haver estat separat del servei en les Forces Armades o en les Forces i Cossos de Seguretat.

Durada

Durada: 180 hores (2-3 mesos).
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Vigilant de seguretat
També et recomanem aquests cursos
X