Preguntes freqüents

Consulta les respostes a les preguntes més habituals realitzades a l’equip d’orientadors i orientadores d’Educaweb

Accés a cursos per a obtenir un Certificat Professional

Què són els Certificats de Professionalitat?

Els Certificats Professionals, també coneguts com a Certificats de Professionalitat, són títols oficials que permeten acreditar qualificacions o competències professionals. Formen part del sistema de formació professional i es poden obtenir a través de formacions que solen durar entre 3 i 9 mesos.

Tens l'opció de realitzar cursos privats per a obtenir un Certificat Professional, i també existeix oferta gratuïta d'aquestes formacions, especialment dirigida a persones en atur.

Els requisits d'accés varien en funció del nivell del Certificat. Existeixen tres nivells:

- Per als cursos de Nivell 1, no s'exigeixen requisits acadèmics.

- Per als de Nivell 2 et demanaran algun dels següents requisits:

- Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria
- Certificat Professional de nivell 2
- Certificat de competència inclòs en el Certificat Professional que es vagi a cursar
- Certificat Professional de nivell 1 de la mateixa família professional


- Per als Certificats de Nivell 3 necessites acreditar algun dels següents requisits:

- Títol de Batxillerat
- Tècnic d'FP o d'Arts Plàstiques i Disseny
- Certificat Professional de nivell 3
- Certificat de competència inclòs en el Certificat Professional que es vagi a cursar
- Certificat Professional de nivell 2 de la mateixa família professional

Si no compleixes amb cap dels requisits citats o titulació equivalent, tindràs l'opció d'inscriure't al curs superant prèviament una prova d'accés.

Pots consultar l'oferta de Certificats Professionals al portal del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.