Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Certificats de Professionalitat

Els Certificats de Professionalitat, actualment denominats Certificats Professionals, són titulacions d'FP que permeten acreditar qualificacions professionals per a augmentar les oportunitats d'inserció laboral.

Descobreix les característiques i requisits d'accés als cursos destinats a l'obtenció d'un Certificat Professional.

Què són els Certificats Professionals i per a què serveixen?

Els Certificats Professionals (CP) són titulacions oficials de Formació Professional vàlides en tot l'Estat espanyol.

Aquests títols acrediten que posseeixes determinades competències (coneixements i destreses) necessàries per a desenvolupar correctament una activitat laboral.

Una vegada obtinguis l'acreditació podràs demostrar que estàs capacitat per a exercir la feina relacionada amb aquell Certificat.

Com la resta d'ensenyaments i titulacions d'FP, els Certificats Professionals s'agrupen en famílies professionals.

A més, cada Certificat està vinculat a un nivell (1, 2 o 3), en funció de la complexitat de les tasques associades a les competències que acredita.


Els Certificats Professionals es corresponen amb el Grau C en l'agrupació d'estudis de Formació Professional que estableix la Llei Orgànica d'FP, en la qual es contemplen aquests ensenyaments com un sistema integrat.
 


Alguns Certificats Professionals habiliten per a l'exercici professional de determinades ocupacions que requereixen una formació específica per a poder exercir-les.

Altres Certificats permeten optar a ofertes d'ocupació pública, ja que en algunes convocatòries s'especifiquen determinats CP com un dels requisits per a accedir al procés selectiu.

Participants Certificat Professional

 

Per a incrementar les teves oportunitats de mobilitat internacional, quan obtens un Certificat Professional pots descarregar-te gratuïtament, en espanyol i en anglès, el suplement Europass, des de la pàgina corresponent a aquest Certificat al portal TodoFP.

El suplement Europass permet a empreses i centres educatius d'altres països entendre la informació inclosa en la titulació oficial, la qual cosa facilita que puguis continuar estudiant o treballar a l'estranger.

Com puc obtenir un Certificat Professional?

Tens dues maneres d'obtenir un Certificat Professional:

 • Cursant una formació en un centre autoritzat per a atorgar el títol i superant tots els mòduls que integren el Certificat.

 • Participant en un procés d'acreditació de competències perquè reconeguin la teva experiència laboral i/o els aprenentatges adquirits mitjançant vies no formals de formació.
   

Obtenció d'un CP mitjançant la realització d'un curs

Si no tens cap experiència professional o formativa relacionada amb el Certificat, per a obtenir-lo hauràs de superar la formació que permet acreditar totes les competències que componen el títol.

Els cursos destinats a l'obtenció d'un CP s'ofereixen en centres registrats i autoritzats per a impartir tots els mòduls formatius i per a atorgar la titulació oficial corresponent.

A Catalunya és el SOC (Sistema d'Ocupació de Catalunya) qui gestiona l'oferta d'aquests cursos, que són gratuïts per a persones aturades. Pots consultar tots els CP que s'imparteixen al cercador de cursos del SOC.

Aquestes formacions estan dissenyades per a capacitar a les persones en l'acompliment d'una activitat laboral concreta i inclouen un període de formació en empresa.

També tens l'opció de cursar diverses accions formatives independents i completar a poc a poc els mòduls que integren un CP mitjançant la suma d'acreditacions parcials acumulables.
 

Obtenció d'un CP mitjançant acreditació de competències

Si tens experiència en el sector o has participat en activitats d'aprenentatge no formal relacionades amb el CP que vols obtenir, és recomanable que t'inscriguis al servei d'acreditació de competències professionals de Catalunya.

Podràs obtenir el Certificat si demostres que has adquirit les competències professionals relacionades amb aquest títol a través de la teva experiència laboral i/o amb formacions no reglades.

En el procés d'acreditació de competències t'assessoren sobre les teves possibilitats d'obtenir  l'acreditació i t'indiquen si has de participar en accions formatives complementàries per a aconseguir-la.
 

Existeixen cursos amb temari adaptat al dels Certificats Professionals impartits en centres de formació no reglada. Superar aquests cursos no comporta automàticament l'obtenció del títol, ja que no estan registrats ni autoritzats per a això, però sí que faciliten l'adquisició de les competències vinculades al CP.

Després de completar una formació d'aquest tipus podràs inscriure't al servei d'acreditació de competències amb la finalitat d'obtenir el Certificat Professional.

Els cursos amb temari adaptat a un CP poden ser una opció formativa interessant quan no existeix oferta oficial en centres autoritzats pròxims al teu municipi o quan l'oferta no s'adapta a la teva disponibilitat horària.


És important que abans d'inscriure't a un curs verifiquis si el centre que l'imparteix està reconegut per a concedir el Certificat Professional que vols obtenir o si el que imparteix és una formació amb temari adaptat a aquest Certificat.

Quins són els requisits d'accés als Certificats Professionals?

Les competències que acredita cada Certificat Professional estan associades a un nivell de qualificació: 1, 2 o 3. Els requisits d'accés a la formació varien en funció del nivell del CP.
 

Cursos de nivell 1

No s'exigeix cap requisit d'accés.
 

Cursos de nivell 2

Es necessari complir almenys un dels següents requisits:

Cursos de nivell 3

És necessari complir, almenys, un dels següents requisits:

Quines diferències hi ha entre un Certificat Professional i un títol d'FP?

La Formació Professional s'estructura en un sistema integrat organitzat en cinc graus ascendents (A, B, C, D i E), en funció de l'amplitud dels continguts i de la quantitat de competències professionals que permet acreditar cada formació.

 • Els Certificats Professionals pertanyen al grau C.
 • Els cicles de Formació Professional es corresponen amb el grau D.

En finalitzar un cicle d'FP obtens una titulació acadèmica que et permet accedir al món laboral i també prosseguir els teus estudis cap a nivells superiors de formació reglada. En superar un curs conduent a l'obtenció d'un CP aconsegueixes una acreditació amb efectes laborals, és a dir, que et permet l'accés al món laboral (i també a altres Certificats Professionals).

A més, els cicles de Formació Professional són estudis de major durada i en els quals s'imparteixen un nombre major de continguts, orientats a exercir un rang més ampli d'activitats laborals. Permeten acreditar, per tant, més competències professionals que els Certificats Professionals.

Malgrat aquestes diferències, els Certificats Professionals i els cicles d'FP comparteixen algunes característiques:

 • S'estructuren en mòduls professionals, vinculats a les competències professionals que desenvolupa la formació. Si superes un Certificat Professional i posteriorment curses un cicle d'FP que contempli les competències acreditades amb el Certificat, podràs sol·licitar la convalidació dels mòduls corresponents a aquestes competències.

 • Les dues formacions contemplen un període obligatori de pràctiques en empreses. 

 • Tant les titulacions oficials que es poden obtenir amb els cicles d'FP com els Certificats Professionals tenen validesa en tot el territori de l'Estat espanyol.


La següent taula resumeix les diferències entre les dues titulacions:

 
Certificats Professionals Cicles d'FP
 • Constitueixen el Grau C en el sistema integrat d'FP
 • Són el Grau D del nou sistema integrat d'FP
 • Durada aproximada: entre 200 i 800 hores (3 o 4 mesos)
 • Durada: 2.000 hores (2 cursos acadèmics)
 • Tres nivells: 1, 2 i 3
 • Tres nivells: Grau Bàsic, Grau Mitjà i Grau Superior
 • Els participants solen ser persones aturades o treballadors
 • Els estudiants solen ser joves que continuen la seva formació en el sistema educatiu
 

Quins Certificats Professionals puc cursar?

Pots consultar tots els Certificats de Professionalitat impartits a Catalunya al cercador d'especialitats formatives del SOC i filtrar per família professional, comarca o municipi per accedir a la informació que més t'interessi.

Cercador de cursos del SOC

 

També pots explorar l'oferta formativa existent a Educaweb de cursos per a obtenir un Certificat de Professionalitat.