Preguntes freqüents

Consulta les respostes a les preguntes més habituals realitzades a l’equip d’orientadors i orientadores d’Educaweb

Accés a la selectivitat i estructura de la prova

Qui pot presentar-se a la PAU i en què consisteix?

La selectivitat és l'avaluació que han de superar els estudiants procedents de Batxillerat si volen accedir a una carrera universitària. També poden presentar-se els Tècnics Superiors d'FP, Arts Plàstiques i Disseny o els d'Ensenyaments Esportius que vulguin millorar la seva nota per a accedir a estudis universitaris.

Cada any se celebren dues convocatòries de la selectivitat: l'ordinària, que sol realitzar-se al juny, i l'extraordinària, que té lloc al setembre. Pots consultar les dates establertes a Catalunya per a la realització dels exàmens de la PAU.

La selectivitat consta de dues parts:

Fase general. És obligatòria per a tots els estudiants procedents de Batxillerat. S'avaluen les matèries obligatòries de l'etapa i també les de modalitat comunes.

Fase específica. És voluntària i permet triar la matèria o matèries de modalitat a les quals presentar-se tenint en compte les que més puntuació sumen en funció del grau que es vulgui cursar. Aquesta és la fase a la qual poden presentar-se els Tècnics Superiors que volen accedir a estudis universitaris i necessiten millorar la seva nota d'admissió.

Per als estudiants que venen de Batxillerat, la nota d'accés a la carrera es calcularà sumant la nota mitjana del Batxillerat amb la mitjana de la fase general de la PAU.

En el cas dels Tècnics Superiors d'FP, Arts Plàstiques i Disseny i Ensenyaments Esportius, la seva nota d'accés equival a la mitjana del cicle de grau superior.

En tots dos casos, per a determinar la nota d'admissió a la carrera sol·licitada, se sumaran a la nota d'accés els resultats de les dues matèries de la fase voluntària amb millor puntuació, si és que l'estudiant s'ha presentat a aquesta fase.

Amb aquest càlcul es pot obtenir una nota màxima de 14 punts, que permet ordenar l'accés a estudis universitaris en les universitats públiques quan la demanda supera l'oferta de places.

Amplia la informació relativa al càlcul de la nota i els paràmetres de ponderació i consulta les últimes notes de tall de totes les carreres universitàries impartides a Catalunya.

També pots informar-te sobre l'oferta de cursos per a preparar les proves i presentar-te amb més confiança i garanties d'èxit.