Preguntes freqüents

Consulta les respostes a les preguntes més habituals realitzades a l’equip d’orientadors i orientadores d’Educaweb

Com accedir als estudis universitaris

Com puc accedir als estudis universitaris?

Existeixen diferents vies d'accés als estudis universitaris, en funció de la teva titulació prèvia podràs accedir d'una forma o d'una altra.

Si disposes del títol de batxillerat, pots accedir a la universitat realitzant les proves d'accés a la universitat, la selectivitat.

Amb un cicle formatiu de grau superior, pots accedir directament als estudis universitaris amb la nota mitjana del cicle formatiu. Únicament si aquesta nota no et permet accedir als estudis desitjats hauràs de realitzar la part específica de la selectivitat.

Si tens una titulació universitària finalitzada, pots accedir a la universitat per la mateixa via d'accés que ho vas fer la primer vegada o a través de la teva nota mitjana de la titulació universitària que has cursat.

En el cas que tinguis més de 25 anys i que no compleixis amb cap dels requisits anteriors, pots accedir als estudis universitaris a través d'una prova d'accés específica.

Per últim, també existeix una via d'accés específica per a les persones majors de 40 anys acreditant la seva experiència professional i una per a les persones majors de 45 anys a través d'una prova d'accés específica, sempre que no es cumpleixin els requisits anteriors.

En tots els casos, accedir o no als estudis universitaris no dependrà únicament de cumplir o no amb els requisits sinó que serà necessària una nota mínima d'accés. Aquesta varia en funció de la titulació i de la universitat, i és molt important per a l'accés a les universitats públiques. En el cas de les privades, a més de cumplir amb els requisits s'haurà de superar una prova d'accés específica.

La nota d'accés a les universitats públiques, a més de ser diferen en cada universitat, també és diferent en funció dels estudis als que es vulgui accedir, ja que cada via d'accés té reservat un número específic de places. És molt important consultar les notes de tall de cada estudi.