Preguntes freqüents

Consulta les respostes a les preguntes més habituals realitzades a l’equip d’orientadors i orientadores d’Educaweb

Què fer després del batxillerat?

Estic a punt d'acabar el batxillerat i no tinc ni idea de què puc fer després ni dels requisits per a accedir a cada un dels estudis.

Un cop finalitzat el batxillerat, tens dues possibilitats formatives:
  • Cicles formatius de grau superior
  • Estudis universitaris
L'accés als cicles formatius de grau superior és directe, amb el batxillerat aprovat es pot accedir als diferents cicles formatius. Aquests estudis tenen una durada de dos anys acadèmics i són estudis molt pràctics, en tots els cicles formatius es realitzen pràctiques en empreses. La titulació que s'obté al finalitzar és la de Tècnic/a Superior de la professió que s'ha cursat, és un títol que et permet accedir al món laboral, als estudis universitaris o a altres cicles formatius.

Existeixen també cicles formatius més específics de l'àmbit artístic i esportiu. Per a accedir a aquests estudis, a més de tenir el títol de batxillerat serà necessari que superis unes proves d'accés específiques per comprovar les teves aptituds artístiques o esportives.

Per accedir a la universitat, a banda de superar el batxillerat cal realitzar una prova específica d'accés, la selectivitat.

La selectivitat és una prova que consta d'una fase comuna per a tots els estudiants i d'una específica en funció de la carrera a la que es vulgui accedir.
En la fase comuna, tots els estudiants s'han d'examinar de : Llengua i literatura catalana, llengua i literatura castellana, llengua estrangera, història i una matèria comuna d'opció a escollir per a l'estudiant.
En la fase específica, cada estudiant tria si es vol examinar de una, dues o tres matèries de modalitat de les quals únicament contaran les dues millors notes. Aquesta elecció ve condicionada pel que es vulgui estudiar després, en funció de la carrera universitària que es vulgui cursar, les matèries a escollir seran unes o unes altres.
Una vegada realitzada la selectivitat, de les notes d'aquesta més les notes del batxillerat s'obté una nota que és la que permet l'accés o no als diferents estudis universitaris. La nota per accedir a cada estudi universitari és diferent, aquesta varia en funció del número de places i també de les persones que hi sol·liciten l'accés.

Els cicles formatius de grau superior i els estudis universitaris són les dues principals opcions una vegada finalitzat el batxillerat. Per poder decidir bé què escollir cal reflexionar sobre:
  • - Continguts de cada un dels estudis.
  • - Sortides professionals.
  • - Grau de dificultat dels estudis.
  • - Requisits d'accés.
  • - Competències de les persones que realitzen aquests estudis.
La majoria d'aquesta informació es pot trobar en la informació que el propi centre proporciona o en espais d'informació d'estudis com el diccionari d'estudis.

Una altra eina útil per escollir bé uns estudis i una professió és el test d'orientació GR.