Preguntes freqüents

Consulta les respostes a les preguntes més habituals realitzades a l’equip d’orientadors i orientadores d’Educaweb

Sortides professionals de la carrera de Psicologia

De què puc treballar després de superar el Grau en Psicologia?

El Grau en Psicologia té com a objectiu principal preparar professionals que promoguin el benestar de les persones en diferents àrees d'actuació.

Alguns dels àmbits en què es poden aplicar les competències adquirides durant la carrera són:

- Educació. Els psicòlegs i psicòlogues poden realitzar orientació i assessorament en centres educatius i serveis de suport al professorat, i també docència en determinades especialitats d'Educació Secundària. Depenent de si decideixes exercir en el sector públic o privat i del lloc concret en el qual treballis, podries requerir formació complementària, com el Màster Universitari en Formació del Professorat.

- Àmbit sanitari. Després de la carrera podràs dedicar-te a la promoció de la salut mental, el diagnòstic i la intervenció en trastorns de la conducta sempre que comptis amb la formació complementària requerida, que varia en funció de si exerceixes en el sector públic o privat. Per ser psicòleg del Sistema Nacional de Salut hauràs de realitzar el PIR, amb una durada de 4 anys; i si vols practicar la psicologia clínica en el sector privat hauràs de superar el Màster Universitari en Psicologia General Sanitària o el PIR.

- Intervenció psicosocial. Diferents projectes i serveis comunitaris relacionats amb la violència de gènere, la protecció de la infància, les addiccions o la resolució de conflictes solen requerir professionals titulats en Psicologia que puguin contribuir a la prevenció i millora de la qualitat de vida de col·lectius vulnerables.

- Recursos humans. Una de les sortides del psicòleg està vinculada al departament de RRHH de qualsevol empresa, realitzant tasques de selecció de personal i definició dels plans de carrera i desenvolupament professional, entre d'altres. 

- Orientació professional. Tant en empreses privades com en serveis públics d'ocupació, el psicòleg pot exercir com  a orientador professional i com a tècnic d'inserció laboral, oferint assessorament, informació i eines a persones aturades i a les que volen donar un gir a la seva trajectòria professional.

A més d'aquests àmbits, els titulats en Psicologia poden exercir en molts altres com el jurídic-forense, l'esport, publicitat i màrqueting o investigació.

Els psicòlegs i psicòlogues poden desenvolupar el seu exercici professional per compte d'altri i també per compte propi.

No oblidis que per a algunes sortides laborals serà imprescindible cursar estudis de postgrau o formacions complementàries després de la carrera de Psicologia, i per a determinats llocs de l'Administració pública cal superar oposicions.