Orientació Acadèmica

Quins tipus de màster i postgrau hi ha?

Quin tipus de màster i postgrau hi ha?

Els estudis de postgrau són estudis dirigits a l'especialització acadèmica o professional dins d'un àmbit concret. La finalitat d'aquests ensenyaments resideix en l'aprofundiment de coneixements, l'actualització o adquisició de noves competències o el foment d'activitats investigadores.
 
L'oferta d'aquests estudis és molt àmplia, des de màsters oficials, màsters propis i estudis de postgrau fins a cursos d'especialització universitària, cursos d'expert universitari i programes de doctorat.

màsters i postgraus

Els estudis de postgrau poden ser oficials o no oficials. Els oficials estan reconeguts per tots els països pertanyents a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), mentre que els no oficials són avalats pel centre que imparteix aquesta titulació.

Estudis de postgrau oficials

Màsters oficials

Els màsters universitaris oficials tenen una durada d'entre 60 i 120 crèdits ECTS. S'hi accedeix amb una titulació de grau (o equivalent) i la titulació que s'obté és oficial i vàlida a tot el territori espanyol.

Dins dels màsters oficials hi ha els que et preparen per a l'accés als estudis de doctorat, els que t'habiliten per a l'exercici d'una professió regulada, o altres màsters universitaris que t'ofereixen una especialització acadèmica o professional en un sector determinat.

Doctorat

Els programes de doctorat són estudis oficials de més alt nivell. T'ofereixen una formació de tercer cicle especialitzada i orientada a la investigació i a la pràctica professional. Aquests estudis finalitzen amb l'elaboració i defensa de la tesi doctoral.

Per accedir-hi és necessari estar en possessió d'un títol de Grau (o equivalent), un títol de Màster oficial i haver superat un mínim de 300 crèdits en el conjunt d'aquests estudis. Les universitats poden incloure altres criteris per a l'admissió de l'alumnat en aquests programes.

La seva durada és d'un mínim de tres anys si es realitza a temps complet, i de cinc si es fa a temps parcial.

Estudis de postgrau no oficials

Màster propi

Els màsters propis són programes no oficials que ofereixen les universitats amb una duració de 60 crèdits o més. Dins d'aquesta tipus d'estudis, existeixen títols específics de formació permanent per a actualitzar i ampliar competències en diverses disciplines.

Per accedir-hi és necessari que tinguis una titulació universitària de grau, una llicenciatura, una enginyeria o una arquitectura, però en alguns casos es fan excepcions per a diplomats, enginyers i arquitectes tècnics, o persones que puguin acreditar una dilatada experiència professional.

A diferència dels estudis oficials, aquests no tenen cap avaluació externa de qualitat, sinó que és la mateixa universitat la que realitza el control i avaluació de qualitat dels seus estudis. El prestigi de les universitats o la seva posició als rànquings nacionals i internacionals poden ser indicadors de la qualitat dels seus estudis. Tot i que aquest no és l'únic criteri que has d'utilitzar per triar aquest tipus d'estudis, hi ha altres aspectes que t'ajudaran en la teva decisió, com el pla d'estudis o el professorat que imparteix el màster. 
 

Quina diferència hi ha entre un màster oficial i un màster propi?

 

Diploma de postgrau

Els estudis de postgrau estan orientats a desenvolupar competències per a un domini professional concret, amb ells s'assumeix un alt domini a nivell de formació específica i global. Per accedir-hi has d'estar en possessió d'un títol universitari. La seva durada és menor a la dels estudis de màster, generalment és d'un curs acadèmic i té entre 30 i 60 crèdits ECTS. Alguns programes de postgrau poden formar part d'uns estudis de màster.

Algunes titulacions de postgrau permeten l'accés a persones sense una titulació universitària. En aquests casos, la titulació que s'obté en finalitzar és un diploma d'aprofitament.
 

Diploma d'especialització

Aquest tipus de formació està dirigida al perfeccionament i l'especialització professional. Són cursos de curta durada, cada universitat estableix la durada de cada curs. Encara que cada universitat estableix la seva durada, solen ser formacions de tales, amb entre 30 i 59 crèdits. Per accedir a aquesta titulació hauràs d'estar en possessió d'un títol universitari.
 

Diploma d'expert

Són cursos de menys de 30 crèdits dirigits al perfeccionament i especialització professional. Per a accedir és necessari, com a mínim, que tinguis una titulació universitària o acreditis experiència laboral en el sector.
 
Troba l'oferta formativa de màsters i postgraus i coneix els criteris que t'ajudaran a triar un màster.