Orientació Acadèmica

Quins tipus de màster i postgrau hi ha?

 • Quin tipus de màster i postgrau hi ha?

  L'oferta d'estudis postuniversitaris és molt àmplia. Són estudis que t'ajuden en la teva especialització acadèmica i professional, i a millorar les teves competències.
   
  Dins d'aquesta oferta formativa pots trobar: màsters oficials, màsters propis, estudis de postgrau, cursos d'especialització universitària, cursos d'expert universitari i programes de doctorat.

  màsters i postgraus

  Els estudis postuniversitaris poden ser oficials o no oficials.

  Els estudis oficials són els següents:

  Màsters oficials

  Els màsters universitaris oficials tenen una durada d'entre 60 i 120 crèdits ECTS. S'hi accedeix amb una titulació de grau (o equivalent) i la titulació que s'obté és oficial i vàlida a tot el territori espanyol.

  Dins dels màsters oficials hi ha els que et preparen per a l'accés als estudis de doctorat, els que t'habiliten per a l'exercici d'una professió regulada, o altres màsters universitaris que t'ofereixen una especialització acadèmica o professional en un sector determinat.

  Doctorat

  Els programes de doctorat són estudis oficials. T'ofereixen una formació de tercer cicle especialitzada i orientada a la investigació i a la pràctica professional. Aquests estudis finalitzen amb l'elaboració i defensa de la tesi doctoral.

  Per accedir-hi és necessari estar en possessió d'un títol de grau (o equivalent), un títol de màster oficial i haver superat un mínim de 300 crèdits en el conjunt d'aquests estudis. Les universitats poden incloure altres criteris per a l'admissió de l'alumnat en aquests programes.

  La seva durada és d'un mínim de tres anys si es realitza a temps complet, i de cinc si es fa a temps parcial.
   

  Els estudis postuniversitaris no oficials són els següents:

  Màster propi

  Els màsters propis o no oficials són programes d'una durada mínima de 30 crèdits.

  Per accedir-hi és necessari que tinguis una titulació universitària de grau, una llicenciatura, una enginyeria o una arquitectura, però en alguns casos es fan excepcions per a diplomats, enginyers i arquitectes tècnics, o persones que puguin acreditar una dilatada experiència professional.

  A diferència dels estudis oficials, aquests no tenen cap avaluació externa de qualitat, sinó que és la mateixa universitat la que realitza el control i avaluació de qualitat dels seus estudis. El prestigi de les universitats o la seva posició als rànquings nacionals i internacionals poden ser indicadors de la qualitat dels seus estudis. Tot i que aquest no és l'únic criteri que has d'utilitzar per triar aquest tipus d'estudis, hi ha altres aspectes que t'ajudaran en la teva decisió.
   

  Quina diferència hi ha entre un màster oficial i un màster propi?

   

  Postgrau / Diploma de postgrau

  Els estudis de postgrau estan orientats a desenvolupar competències per a un domini professional concret, amb ells s'assumeix un alt domini a nivell de formació específica i global. Per accedir-hi has d'estar en possessió d'un títol universitari. La seva durada és menor a la dels estudis de màster, ún mínim de 15 crèdits. Alguns programes de postgrau poden formar part d'uns estudis de màster.

  Algunes titulacions de postgrau permeten l'accés a persones sense una titulació universitària. En aquests casos, la titulació que s'obté en finalitzar és un diploma d'aprofitament.
   

  Cursos d'especialització universitària

  Estan adreçats al perfeccionament i l'especialització professional. Són cursos de curta durada, cada universitat estableix la durada de cada curs. El requisit d'accés varia també en funció de la universitat, però, en general, es pot accedir sense estar en possessió d'una titulació universitària. 
   

  Expert Universitari

  Són cursos adreçats al perfeccionament i l'especialització professional. Per accedir-hi és necessari, com a mínim, tenir un grau o equivalent o acreditar experiència laboral en el sector.
   
  Troba l'oferta formativa de màsters i postgraus i coneix els criteris que t'ajudaran a triar un màster.
Cursos relacionats