32

Professions de Ciències experimentals i indústria química

Filtrar
Els operaris de planta depuradora d'aigües residuals supervisen i controlen el procés consistent en la recollida d'aigües no tractades procedents de rius i aigües freàtiques i del seu transport a la planta depuradora, on són tractades a fi d'obtenir aigua neta i innòcua, llesta per consumir.
Els tècnics de laboratori presten ajuda i suport al treball dels científics. Preparen material, posen a punt i porten a terme experiments, fan mesuraments i informen sobre els resultats. Treballen en diversos camps, entre els quals hi ha la indústria, l'educació i la ciència mèdica, i en institucion...
Els físics estudien el funcionament de la Terra i l'univers. Ajuden a comprendre des dels orígens de l'univers fins a les diminutes partícules de les quals estem fets. Molts físics apliquen els seus coneixements per resoldre problemes i crear productes útils d'un ampli ventall d'àmbits, com la tecno...
El director de recerca i desenvolupament planifica, dirigeix i coordina les activitats de recerca i desenvolupament d'una empresa o organització.
El Data Analyst o analista de dades, en català, recopila, gestiona i interpreta conjunts de dades per prendre decisions estratègiques en una empresa o organització de qualsevol sector. S'encarrega de recollir grans quantitats de dades de diferents fonts d'informació i analitzar-los de manera estadís...
Els bromatòlegs són experts en la composició biològica, química i física del menjar i en com es pot processar, emmagatzemar i preservar. Els bromatòlegs apliquen aquests coneixements a crear nous productes alimentaris i a garantir-ne la seguretat i la qualitat.
Els científics forenses proporcionen proves científiques per usar-les als tribunals de justícia. Examinen elements com ara mostres de sang i orina, fibres de roba, restes de materials cremats d'un incendi i objectes manipulats durant els delictes.
Els geoquímics estudien les substàncies químiques que componen la Terra, incloent-hi a les roques, el sòl, els sediments i l'aigua. Creen mapes per mostrar la ubicació i concentració de substàncies químiques, i assessoren sobre l'exploració i desenvolupament de recursos com el petroli, el carbó i el...
Els tècnics d'acústica estudien la física del so. Utilitzen els seus coneixements per desenvolupar la gestió del so en àrees com ara la ciència, la indústria, la medicina i el medi ambient. Treballen en la millora del so, controlant els nivells de soroll i el desenvolupament de tecnologies com ara s...
Els monitors d'assajos clínics organitzen i realitzen proves per examinar la seguretat dels nous medicaments i comprovar si funcionen bé. Escullen i preparen els centres on realitzen les proves, supervisen els assajos i controlen la qualitat de les dades que sorgeixen dels assajos.
Els tècnics assistents de laboratori mèdic proporcionen ajuda i suport als científics a laboratoris mèdics. Les seves funcions són, entre d'altres, elaborar solucions químiques, etiquetar mostres, netejar i esterilitzar material, i usar ordinadors per registrar i estudiar els resultats dels experime...
Els científics desenvolupen nova informació sobre el món que ens envolta, sovint amb el propòsit de resoldre problemes o millorar aspectes de la vida moderna. En les seves recerques, els científics necessiten aplicar un enfocament lògic i sistemàtic. Dissenyen amb cura, realitzen el seguiment i anal...