62

Professions de Construcció i edificació

Filtrar
Els manobres porten a terme una sèrie de tasques pràctiques per ajudar altres treballadors més qualificats. La seva feina consisteix en la realització de tasques com ara el trasllat de materials, la manipulació de maquinària i l'excavació. Aquesta feina sovint resulta molt exigent físicament.
Els paletes construeixen les parets interiors i exteriors dels edificis. Això pot implicar la construcció de nous edificis o la reparació i el manteniment dels que ja existeixen. Utilitzen una gran varietat d'eines i materials.
Els arquitectes dissenyen edificis i participen en el procés de construcció fins que l'edifici està totalment acabat. El projecte pot incloure des de canvis en l'edifici existent fins a la creació d'un bloc sencer d'edificis nous.
Els proveïdors de materials de construcció venen matèries primeres a l'engròs (a la indústria de la construcció) i al detall (al públic en general). Tracten amb els particulars i proveïdors, mantenen registres financers i de valors, i manipulen materials de construcció.
Els fusters utilitzen les seves habilitats per construir estructures i accessoris, com ara finestres, sostres, pisos, parets i portes de fusta i altres estructures de fusta. Fan servir una gran varietat d'eines manuals i elèctriques per tallar, donar forma i emmetxar estructures de fusta.
Els enginyers civils dissenyen i gestionen projectes de construcció, com ara carreteres, ferrocarrils, aeroports, estadis esportius i benzineres, entre altres.
Els tècnics d'impermeabilització tracten o reparen parets de maó, fusteria, terres i sostres per aïllar-los de la humitat, d'invasions de fongs i d'atacs d'insectes.
Els delineants es dediquen a fer dibuixos detallats i instruccions per a la fabricació d'una àmplia gamma de productes. El treball dels delineants moderns generalment implica el disseny assistit per ordinador (CAD), en comptes de les tècniques tradicionals de dibuix tècnic.
Els mecànics de maquinària de construcció instal·len i mantenen tot l'equip i maquinària utilitzats en obres de construcció. Això inclou excavadores, grues, generadors elèctrics i màquines mescladores de formigó.
Els guixaires apliquen guix a les parets i als sostres per donar-hi un acabat llis. També poden cobrir terres i parets exteriors amb ciment i altres materials. Fan servir diverses eines per realitzar la seva feina.
Els tècnics de planxament treballen per a fabricants de roba i empreses de neteja en sec. Utilitzen premses de vapor per planxar arrugues de les teles o peces de vestir.
Els treballadors de carreteres construeixen, mantenen, milloren i reparen carreteres i camins. Treballen formant part d'un equip i poden encarregar-se d'una tasca en concret. Utilitzen diversos tipus d'eines i materials.
Els decoradors de locals construeixen els interiors de botigues i altres edificis comercials, com hotels i museus. També poden fer instal·lacions de façanes de les botigues. Utilitzen una àmplia gamma de materials, com ara fusta, làmines, vidre, metalls i plàstics. Dediquen part del temps a treballa...
Els assistents de topografia ajuden els aparelladors en l'elaboració del cost dels projectes de construcció. La feina consisteix en l'estimació de les quantitats i els costos de materials i mà d'obra, per exemple. També fan mesuraments in situ una vegada està en marxa un projecte per poder calcular ...
Els instal·ladors de finestres instal·len marcs de finestres i finestres a edificis nous i ja existents. També poden instal·lar portes amb plafons de vidre.
Els operadors de màquines per treballar la fusta instal·len i condueixen màquines per tallar i donar forma a la fusta. Treballen a partir de dibuixos i instruccions escrites. Utilitzen diferents màquines de tala, plans i serres, per aconseguir els resultats requerits.
Els encarregats de la construcció s'encarreguen de l'organització del dia a dia en una obra de construcció. El treball consisteix a comprovar el compliment de les regulacions de salut i seguretat, així com a encarregar-se de la contractació de personal i l'organització dels subcontractistes.
Els enginyers tècnics de la construcció ajuden els enginyers de la construcció en el disseny, instal·lació i manteniment dels serveis en els edificis, que inclou instal·lacions com ara: Calefacció central. Aire condicionat. Aigua i electricitat. Il·luminació.
Els tècnics en enginyeria civil i estructural col·laboren en el disseny, dibuix, topografia i supervisió de projectes de construcció, com ara carreteres, túnels, ponts, clavegueram i sistemes de canalització d'aigua.
Els enginyers estructurals dissenyen la superestructura i els ciments d'edificis residencials, i altres estructures, tant torres com ponts i plataformes petrolíferes. Dissenyen estructures segures i estables, que puguin resistir les forces exercides pel vent i pel contingut de l'edifici.