55

Professions de Construcció i edificació

Filtrar
Els operaris de magatzem de construcció treballen amb diversos tipus de materials de construcció, des de sorra i ciment fins a accessoris de bany. Alguns tracten amb els clients i cobren comandes. Carreguen, descarreguen, traslladen i emmagatzemen productes, i mesuren, pesen i tallen les mercaderies...
Els inspectors d'obres s'asseguren que els edificis compleixin amb les normes vigents de construcció i els requisits de planificació local. Aquesta feina consisteix a controlar els plans de construcció i visitar les obres de construcció per assegurar-se del compliment de les normes de construcció.
Els maquetistes construeixen models o maquetes que serveixen als dissenyadors a fer-se una idea més precisa del resultat que tindrà el seu disseny, com s'integra en aquest entorn i com serà de pràctic. Treballen amb diversos materials, com fusta, plàstic i metall.
Els instal·ladors de cels rasos instal·len cels rasos a edificis nous o existents. Treballen enfilats a plataformes o bastides i per realitzar la seva feina utilitzen diverses eines.
L'instal·lador d'aïllant tèrmic i insonorització és un professional de la construcció que instal·la i repara material aïllant en edificis, calderes, canonades i instal·lacions de refrigeració i climatització, i també, insonoritza espais interiors.
Els encarregats de serveis s'han d'assegurar que tots els serveis que una empresa o organització necessita per ser eficient són de la millor qualitat possible. S'ocupen de la calefacció, l'enllumenat, el catering i la seguretat de les instal·lacions, així com de tots els temes relatius a la salut i ...
Els treballadors de carreteres construeixen, mantenen, milloren i reparen carreteres i camins. Treballen formant part d'un equip i poden encarregar-se d'una tasca en concret. Utilitzen diversos tipus d'eines i materials.
Els arquitectes dissenyen edificis i participen en el procés de construcció fins que l'edifici està totalment acabat. El projecte pot incloure des de canvis en l'edifici existent fins a la creació d'un bloc sencer d'edificis nous.
Els urbanistes decideixen si uns terrenys es poden urbanitzar o conservar en benefici de la societat. La professió consisteix a elaborar plans que exposin a grans trets les polítiques que cal seguir en àmbits com l'habitatge, el transport i el medi ambient. La seva tasca comprèn la planificació i co...
Els decoradors de locals construeixen els interiors de botigues i altres edificis comercials, com hotels i museus. També poden fer instal·lacions de façanes de les botigues. Utilitzen una àmplia gamma de materials, com ara fusta, làmines, vidre, metalls i plàstics. Dediquen part del temps a treballa...
Els enrajoladors arreglen les rajoles de les parets i els terres dels diferents tipus de construcció després de fer un primer mesurament i de preparar la superfície. L'obra consisteix a planificar la tasca d'enrajolament i a tallar amb cura les rajoles per encaixar-les en les estructures existents.
Els vidriaires tallen i col·loquen vidre en una gran varietat d'edificis, des de cases fins a blocs d'oficines. Prenen mesures de les zones on s'han de col·locar vidres, tallen o retallen el vidre, i després el fixen en la posició correcta. Fan servir diferents i diverses eines per realitzar la seva...
Els enginyers de transports planifiquen i dissenyen xarxes de transports, incloent-hi cruïlles, aparcaments, sistemes de control de trànsit i sistemes de transport públic. El treball també consisteix a visitar els llocs i supervisar les obres de construcció.
Els paletes construeixen les parets interiors i exteriors dels edificis. Això pot implicar la construcció de nous edificis o la reparació i el manteniment dels que ja existeixen. Utilitzen una gran varietat d'eines i materials.
Els instal·ladors de finestres instal·len marcs de finestres i finestres a edificis nous i ja existents. També poden instal·lar portes amb plafons de vidre.
Els arquitectes paisatgistes planifiquen i dissenyen espais a l'aire lliure, com ara edificis i àrees recreatives. Fan estudis de camp, preparen plànols i dibuixos per als contractistes i supervisen el treball de l'obra. Les tasques varien en funció de si es tracta d'una zona urbana o rural.
Els assistents de topografia ajuden els aparelladors en l'elaboració del cost dels projectes de construcció. La feina consisteix en l'estimació de les quantitats i els costos de materials i mà d'obra, per exemple. També fan mesuraments in situ una vegada està en marxa un projecte per poder calcular ...
Els submarinistes es dediquen a fer treballs submarins d'inspecció, verificació, reparació, manteniment o recerca. Alguns submarinistes s'especialitzen en tècniques especials com la fotografia o la soldadura. Aquesta feina pot ser difícil, exigent i de vegades perillosa.
Els mecànics de maquinària de construcció instal·len i mantenen tot l'equip i maquinària utilitzats en obres de construcció. Això inclou excavadores, grues, generadors elèctrics i màquines mescladores de formigó.
Els enginyers civils dissenyen i gestionen projectes de construcció, com ara carreteres, ferrocarrils, aeroports, estadis esportius i benzineres, entre altres.