64

Professions de Construcció i edificació

Filtrar
Els arquitectes dissenyen edificis i participen en el procés de construcció fins que l'edifici està totalment acabat. El projecte pot incloure des de canvis en l'edifici existent fins a la creació d'un bloc sencer d'edificis nous.
Els paletes construeixen les parets interiors i exteriors dels edificis. Això pot implicar la construcció de nous edificis o la reparació i el manteniment dels que ja existeixen. Utilitzen una gran varietat d'eines i materials.
Els proveïdors de materials de construcció venen matèries primeres a l'engròs (a la indústria de la construcció) i al detall (al públic en general). Tracten amb els particulars i proveïdors, mantenen registres financers i de valors, i manipulen materials de construcció.
Els manobres porten a terme una sèrie de tasques pràctiques per ajudar altres treballadors més qualificats. La seva feina consisteix en la realització de tasques com ara el trasllat de materials, la manipulació de maquinària i l'excavació. Aquesta feina sovint resulta molt exigent físicament.
Els tècnics de la construcció donen suport i ajuden els professionals i directius en els projectes de construcció. Aquest treball inclou el disseny de plans, l'estimació de costos, la planificació dels mètodes de treball i l'organització dels subcontractistes.
Els fusters utilitzen les seves habilitats per construir estructures i accessoris, com ara finestres, sostres, pisos, parets i portes de fusta i altres estructures de fusta. Fan servir una gran varietat d'eines manuals i elèctriques per tallar, donar forma i emmetxar estructures de fusta.
Els enginyers civils dissenyen i gestionen projectes de construcció, com ara carreteres, ferrocarrils, aeroports, estadis esportius i benzineres, entre altres.
Els tècnics d'impermeabilització tracten o reparen parets de maó, fusteria, terres i sostres per aïllar-los de la humitat, d'invasions de fongs i d'atacs d'insectes.
Els delineants es dediquen a fer dibuixos detallats i instruccions per a la fabricació d'una àmplia gamma de productes. El treball dels delineants moderns generalment implica el disseny assistit per ordinador (CAD), en comptes de les tècniques tradicionals de dibuix tècnic.
Els instal·ladores de tanques utilitzen una àmplia gamma de materials, com ara fusta, filferro o formigó. La seva feina consisteix en el mesurament de la superfície de terra i l'elaboració de la quantitat de materials necessaris per a la tanca, baranes, reixats, portes, etc.
Els tècnics de recobriment de superfícies condicionen i anivellen els sòls d'edificis nous i antics. A continuació, mesuren l'àrea de treball i, finalment, col·loquen el sòl. Usen eines manuals i elèctriques per fer la seva feina.
Els mecànics de maquinària de construcció instal·len i mantenen tot l'equip i maquinària utilitzats en obres de construcció. Això inclou excavadores, grues, generadors elèctrics i màquines mescladores de formigó.
Els guixaires apliquen guix a les parets i als sostres per donar-hi un acabat llis. També poden cobrir terres i parets exteriors amb ciment i altres materials. Fan servir diverses eines per realitzar la seva feina.
Els tècnics de planxament treballen per a fabricants de roba i empreses de neteja en sec. Utilitzen premses de vapor per planxar arrugues de les teles o peces de vestir.
Els paleontòlegs estudien els fòssils per desenvolupar el coneixement de les antigues formes de vida i el seu medi ambient. La paleontologia és la ciència natural que estudia com el medi ambient i el clima han canviat amb el temps. Els paleontòlegs es dediquen a la recerca, educació, gestió de les c...
Els treballadors de carreteres construeixen, mantenen, milloren i reparen carreteres i camins. Treballen formant part d'un equip i poden encarregar-se d'una tasca en concret. Utilitzen diversos tipus d'eines i materials.
Els decoradors de locals construeixen els interiors de botigues i altres edificis comercials, com hotels i museus. També poden fer instal·lacions de façanes de les botigues. Utilitzen una àmplia gamma de materials, com ara fusta, làmines, vidre, metalls i plàstics. Dediquen part del temps a treballa...
Els assistents de topografia ajuden els aparelladors en l'elaboració del cost dels projectes de construcció. La feina consisteix en l'estimació de les quantitats i els costos de materials i mà d'obra, per exemple. També fan mesuraments in situ una vegada està en marxa un projecte per poder calcular ...
Els instal·ladors de finestres instal·len marcs de finestres i finestres a edificis nous i ja existents. També poden instal·lar portes amb plafons de vidre.
Els operadors de màquines per treballar la fusta instal·len i condueixen màquines per tallar i donar forma a la fusta. Treballen a partir de dibuixos i instruccions escrites. Utilitzen diferents màquines de tala, plans i serres, per aconseguir els resultats requerits.