41

Professions d'Educació i formació

Filtrar
Els dinamitzadors socioculturals i turístics són especialistes en l'organització, dinamització i avaluació de projectes d'intervenció social, cultural i turística, orientats a promoure l'autonomia i la participació activa de les persones i col·lectius. Generen espais de convivència i de foment de va...
Els coordinadors d’activitats de lleure són especialistes en el disseny, coordinació i avaluació de programes d’animació o educació en el lleure adreçats a nens, nenes, adolescents i persones adultes en entorns variats. Lideren la tasca dels monitors d'oci a càrrec seu, i s'encarreguen de controlar ...
Els monitors i monitores de menjador escolar acompanyen i atenen els nens i nenes que utilitzen el servei de menjador en centres educatius, activitats d'oci i temps lliure o ludoteques. Estan pendents de les necessitats de l'alumnat tant durant el menjar com en els espais de joc previs o posteriors....
Un pedagog o pedagoga és l'especialista en el disseny, anàlisi i avaluació de mètodes didàctics i processos educatius en les diferents etapes de la vida. El seu àmbit d'exercici professional pot ser molt divers, però principalment actua com a agent de canvi educatiu en tres contextos: escolar, socia...
Els assessors de formació ofereixen assessorament, formació i acompanyament a mestres i professors en la seva tasca docent.
El mestre o professor d'Educació Física és la persona encarregada de dissenyar, programar, impartir i avaluar l'aprenentatge relacionat amb l'activitat física i l'esport en les diferents etapes educatives. Aquests professionals fomenten el desenvolupament de les capacitats físiques de nens i adolesc...
Els cuidadors de nens tenen cura de nens i bebès els pares o tutors dels quals van a treballar. A més de proporcionar les cures bàsiques amb responsabilitats pràctiques com rentar-los, vestir-los i donar-los de menjar, fomenten el desenvolupament social i educatiu dels nens. Així mateix, els proporc...
Els professors d'art i disseny ensenyen una àmplia gamma de tècniques artístiques, de disseny i artesanals.
Els educadors d'Educació Especial acompanyen i donen suport a l'alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) en els centres educatius ordinaris o d'educació especial de l'àmbit públic i privat. Aquests professionals col·laboren amb els mestres, professors i especialistes en el desenvolupament ...
Els caps de formació identifiquen les necessitats de formació del personal, i també planifiquen i organitzen els programes de formació apropiats.
Els assessors juvenils treballen per a l'administració pública en serveis d'assessorament que ofereixen assessorament i ajuda als joves. Aquests serveis proporcionen suport als joves en diferents àrees.
Els psicòlegs clínics són professionals de la psicologia especialitzats en salut mental. El seu objectiu principal és restaurar l'equilibri psicològic del pacient mitjançant l'avaluació, el diagnòstic, la prevenció i la intervenció terapèutica. A més de la internvenció directa amb pacients, entre le...
Els coachs ajuden altres persones a treure el màxim partit de les seves vides i a assolir les seves metes i aprofitar al màxim el seu potencial. Utilitzen una combinació d'habilitats i tècniques de comunicació per ajudar els seus clients a explorar diferents solucions per als reptes als quals s'enfr...
L'educador o educadora infantil exerceix un paper fonamental en els centres educatius que imparteixen el primer cicle d'Educació Infantil (0 a 3 anys) programant i implementant les activitats destinades a promoure el desenvolupament motriu, intel·lectual i social dels nens i nenes. Seguint la propos...
Els professors i professores especialistes en sectors singulars de Formació Professional imparteixen mòduls formatius en àrees de coneixement específiques a alumnat dels cicles formatius d'FP. Les 10 especialitats del cos de professors especialistes en sectors singulars d'FP són: Cuina i pastisseria...
Els professors de disseny i tecnologia ensenyen als alumnes a dissenyar i crear objectes que tinguin una funció pràctica. Fan servir tota una sèrie de tècniques, com disseny assistit per ordinador (CAD) i coneixements artesanals pràctics.
El psicòleg educatiu és un professional titulat en psicologia i format específicament en educació, que desenvolupa la seva tasca a tots els nivells educatius. De manera resumida, les seves funcions estan relacionades amb l'avaluació psicològica dels nens i joves i l'assessorament psicològic a docent...
El mestre o mestra d'Educació Primària és el responsable de l'acompanyament i supervisió de l'aprenentatge de nens i nenes amb edats compreses entre els 6 i 12 anys, contribuint al desenvolupament integral dels estudiants. S'encarreguen de la creació i adaptació de materials didàctics, així com de l...
Els musicoterapeutes fan servir sons i música per ajudar persones amb dificultats físiques, mentals, socials i emocionals. A través de la música, les persones poden explorar la seva personalitat i experiències, comunicar sentiments i augmentar la confiança en si mateixes. Els terapeutes treballen am...
Els mestres d'audició i llenguatge són especialistes en prevenir i solucionar problemes relacionats amb el llenguatge i la comunicació en l'àmbit educatiu. L'objectiu principal d'aquests professionals és potenciar les habilitats comunicatives i lingüístiques dels estudiants, realitzant avaluacions p...