40

Professions d'Educació i formació

Filtrar
Els educadors d'Educació Especial acompanyen i donen suport a l'alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) en els centres educatius ordinaris o d'educació especial de l'àmbit públic i privat. Aquests professionals col·laboren amb els mestres, professors i especialistes en el desenvolupament ...
Els educadors de nens i adolescents ofereixen una atenció social bàsica a nens i joves en entorns concrets, com ara escoles d'educació especial, centres de dia i residències. Donen suport a nens i joves per a la pràctica de les seves tasques diàries, i fomenten el seu desenvolupament personal i soci...
Els tècnics de serveis comunitaris treballen amb grups de persones per ajudar-les a millorar la seva qualitat de vida i a resoldre problemes en comunitat. Treballen en comunitats de persones amb certes discapacitats o en una situació desafavorida. Ajuden les persones a reconèixer les seves necessita...
Els mainaders tenen cura dels nens a les cases particulars, generalment quan els pares (o tutors/cuidadors) van a treballar. Han de tenir coneixements sobre el desenvolupament en els nens i treballar amb ells, oferint-los atenció i ajudant els pares en l'educació del nen.
Els orientadors professionals acompanyen a les persones a prendre decisions ben meditades i realistes sobre la seva educació, formació i opcions de feina. Treballen en una àmplia varietat d'entorns com els centres educatius, organismes públics, empreses privades i agències de col·locació.
Els psicòlegs clínics són professionals de la psicologia especialitzats en salut mental. El seu objectiu principal és restaurar l'equilibri psicològic del pacient mitjançant l'avaluació, el diagnòstic, la prevenció i la intervenció terapèutica. A més de la internvenció directa amb pacients, entre le...
El psicòleg educatiu és un professional titulat en psicologia i format específicament en educació, que desenvolupa la seva tasca a tots els nivells educatius. De manera resumida, les seves funcions estan relacionades amb l'avaluació psicològica dels nens i joves i l'assessorament psicològic a docent...
Els psicòlegs ocupacionals apliquen els seus coneixements de psicologia en el lloc de treball. Observen el comportament dels treballadors i investiguen com aquest comportament afecta l'empresa per a la qual treballen. El seu objectiu és augmentar l'eficiència i la satisfacció en el treball a tota l'...
Els professors d'educació física ensenyen diferents disciplines esportives d'interior i a l'aire lliure, individuals i col·lectives, en les diferents etapes formatives. Per treballar en centres educatius, instituts o universitats cal cursar el grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport.
Els conserges s'encarreguen del manteniment i seguretat dels edificis i sòl enjardinat circumdant. Treballen a escoles, oficines i habitatges. Poden realitzar reparacions menors, organitzar treballs de reparació major, i encarregar mobles i equips.
Els cuidadors de nens tenen cura de nens i bebès els pares o tutors dels quals van a treballar. A més de proporcionar les cures bàsiques amb responsabilitats pràctiques com rentar-los, vestir-los i donar-los de menjar, fomenten el desenvolupament social i educatiu dels nens. Així mateix, els proporc...
Els professors d'educació d'adults ensenyen matèries acadèmiques o laborals a centres a estudiants generalment majors de setze anys. El treball consisteix a preparar i donar lliçons i classes pràctiques, avaluar el progrés dels estudiants i redactar informes, així com preparar exàmens i corregir-los...
Els professors universitaris ensenyen matèries acadèmiques o laborals als estudiants en l'educació complementària o superior. Preparen i fan classes, seminaris i classes reduïdes. Els professors universitaris avaluen la feina, escriuen informes del progrés dels estudiants i corregeixen exàmens. Tamb...
Els educadors socials ajuden, donen suport i protegeixen a les persones vulnerables o en risc. Aquests professionals intervenen en diferents entorns, acompanyant a les persones a millorar la seva realitat.
El tècnic en educació infantil (TEI) treballa amb infants d'edats compreses entre els zero i els sis anys d'edat. Realitza jocs i altres activitats educatives per promoure el desenvolupament físic i mental, i desenvolupar el comportament social de l'infant.
Els consultors de formació realitzen l'assessorament tècnic en la implementació de centres o activitats formatives a empreses o entitats públiques i privades.
Els assessors de formació ofereixen assessorament, formació i acompanyament a mestres i professors en la seva tasca docent.
Els especialistes en disseny i elaboració de mitjans didàctics són els encarregats de dissenyar i elaborar diferents materials didàctics per al seu ús en l'ensenyament.
La mestra o el mestre en Pedagogia Terapèutica és l'especialista encarregat d'acompanyar i oferir respostes educatives inclusives a tots els alumnes i, especialment, a aquells amb necessitats específiques de suport educatiu (NEAE). Entre les seves funcions, facilita estratègies i metodologies per a ...
Els monitors d'activitats de lleure són especialistes en la dinamització d'activitats d'animació o educació en el lleure per a nens, nenes, adolescents i persones adultes. Poden desenvolupar la seva labor en campaments, albergs, granges-escola, aules de naturalesa, camps de treball, parcs d'atraccio...