43

Professions de Tecnologia, informàtica i telecomunicacions

Filtrar
La principal funció dels maquetadors i les maquetadoras web és la de traduir el disseny d'una pàgina web a llenguatges de marcat i d'estils amb la finalitat que els navegadors d'internet puguin mostrar correctament tots els elements del lloc web. Un maquetador web s'encarrega d'articular la part vis...
La principal funció dels programadors i programadores web és la de crear el codi i l'arquitectura d'aplicacions i llocs web perquè siguin accessibles i clars per a l'usuari. Un programador web realitza diferents tasques segons la funció de la pàgina web i les seves característiques: pot treballar cr...
Els provadors de software (també coneguts com a testers, com se'n diuen en anglès) planifiquen i porten a terme proves de software dels ordinadors per comprovar si funcionen correctament. Identifiquen el risc que apareguin errors de software, detecten errors i els comuniquen. Avaluen el funcionament...
Els enginyers informàtics de hardware treballen en el disseny, desenvolupament i fabricació d'equipaments informàtics. S'especialitzen en àrees com ara les comunicacions, els sistemes de control, la robòtica, els microprocessadors o els dispositius semiconductors. Han de tenir en compte l'eficiència...
L'especialista en ciberseguretat és l'encarregat de la privadesa i protecció de dades de les empreses i les organitzacions per fer front als ciberatacs.
Els tècnics d'impressores instal·len i gestionen impressores. Realitzen una impressió de prova per comprovar la qualitat i el seguiment de la tirada principal. Els tècnics d'impressores configuren i fan funcionar les impressores.
Els enginyers de telecomunicacions són experts en tecnologia de les comunicacions. S'encarreguen del disseny, recerca i desenvolupament de sistemes de comunicacions per cable i satèl·lit, telèfons mòbils, ones de ràdio, Internet i correu electrònic. El món de les telecomunicacions evoluciona amb gra...
El data analyst o analista de dades recull, gestiona i interpreta conjunts de dades per a prendre decisions estratègiques en una empresa o organització de qualsevol sector. S'encarrega de recollir grans quantitats de dades de diferents fonts d'informació i analitzar-los de manera estadística amb l'o...
Els gerents de vendes de material informàtic venen hardware i software a clients comercials. Donen consells sobre l'equip i sistemes adequats. La seva feina de vegades implica la negociació de contractes i la gestió d'un equip de personal de vendes. També poden gestionar serveis postvenda.
Els dissenyadors de videojocs creen idees per a videojocs i ajuden a determinar l'aparença i la forma de joc. Comencen amb un esbós del joc i, a continuació, creen les especificacions per a la part artística del joc, el so i la interfície (les connexions a través de les quals l'usuari interacciona a...
Els muntadors d'ordinadors construeixen ordinadors a partir de les seves peces, com ara plaques de circuits, unitats de disc, cables i interruptors. Quan ja han muntat l'ordinador, posen a prova l'equip i detecten possibles errors.
Els tècnics en telecomunicacions instal·len, proven i reparen aparells que funcionen amb tecnologia de les comunicacions. Treballen amb televisors per cable i sistemes de telefonia, xarxes de ràdio, sistemes de satèl·lit i xarxes de telefonia mòbil.
Els administradors informàtics controlen i supervisen el processament de treball a través d'ordinadors centrals de gran capacitat. Poden carregar discos o cintes i executar programes. Els administradors informàtics també gestionen els errors que es produeixen en el sistema.
Els gestors de projectes de TIC utilitzen les seves habilitats tècniques i de gestió per planificar i coordinar projectes de TIC. S'asseguren de realitzar totes les activitats planificades, d'acabar-les a temps, que siguin de qualitat, que compleixin amb les especificacions i que no se surtin del pr...
El Data Architect o arquitecte de dades, en català, és un especialista en la recopilació, l'emmagatzematge i l'anàlisi de grans quantitats de dades amb finalitats estratègiques. Aquest professional dissenya sistemes i models d'emmagatzematge, gestió i processament de dades a gran escala per a tota m...
L'especialista en intel·ligència artificial s'encarrega de realitzar millores operatives basades en l'aprenentatge automàtic i desenvolupar nous processos, objectes o serveis per solucionar problemes o dur a terme determinades funcions de manera independent. La intel·ligència artificial pot aplicar-...
Els i les especialistes en Internet de les coses, en anglès Internet of Things (IoT), s'encarreguen de dissenyar, implementar i gestionar sistemes d'interconnexió de dispositius i objectes a través xarxes sense fils. Aquests experts aprofiten el potencial dels dispositius IoT, que poden ser des de s...
Els instructors de TIC ensenyen als usuaris informàtics a usar i aprofitar al màxim els seus sistemes informàtics. Preparen i imparteixen classes individuals o cursos complets de formació. La preparació pot incloure l'avaluació de les necessitats dels seus clients. Els instructors de TIC acostumen a...
Els tècnics de suport TIC aconsellen, assessoren i donen suport als usuaris de les TIC. Controlen el personal i els recursos del seu departament. El seu objectiu és presentar un servei continu als usuaris de les TIC a la seva empresa.
Els analistes de sistemes informàtics adapten i dissenyen sistemes d'informació per ajudar les empreses a treballar de forma més ràpida i eficient. Treballen en estreta col·laboració amb personal de totes les categories per detectar els problemes que sorgeixin en el sistema existent, i per complir a...