41

Professions de Tecnologia, informàtica i telecomunicacions

Filtrar
El o la Scrum Master és la persona que s'encarrega de liderar equips de treball per a aconseguir una gestió àgil dels projectes. S'assegura que el projecte es desenvolupi sota el marc Scrum, elimina qualsevol problema perquè l'equip sigui més productiu i garanteix que es compleixin els objectius est...
Els i les especialistes en Internet de les coses, en anglès Internet of Things (IoT), s'encarreguen de dissenyar, implementar i gestionar sistemes d'interconnexió de dispositius i objectes a través xarxes sense fils. Aquests experts aprofiten el potencial dels dispositius IoT, que poden ser des de s...
El Cloud Engineer o enginyer en el núvol (en català) és l'especialista en disseny, planificació, implementació i manteniment de sistemes de cloud en una organització. El cloud computing o computació en el núvol és un model que permet l'emmagatzematge i l'accés remot a recursos informàtics i dades a ...
L'especialista en intel·ligència artificial s'encarrega de realitzar millores operatives basades en l'aprenentatge automàtic i desenvolupar nous processos, objectes o serveis per solucionar problemes o dur a terme determinades funcions de manera independent. La intel·ligència artificial pot aplicar-...
El Data Scientist o científic de dades (en català) s'encarrega d'extreure i analitzar enormes volums de dades procedents de múltiples fonts per a transformar-los en informació de valor. El científic o la científica de dades desenvolupa sistemes analítics complexos a partir d'algoritmes matemàtics ba...
El Data Engineer o enginyer de dades, en català, és el responsable de dissenyar, construir i gestionar les infraestructures d'emmagatzematge de la informació i els sistemes de processament de dades per a la seva posterior anàlisi. L'enginyer o enginyera de dades defineix i implementa el flux de dade...
El Data Architect o arquitecte de dades, en català, és un especialista en la recopilació, l'emmagatzematge i l'anàlisi de grans quantitats de dades amb finalitats estratègiques. Aquest professional dissenya sistemes i models d'emmagatzematge, gestió i processament de dades a gran escala per a tota m...
Els programadors de jocs d'ordinador converteixen les idees i les especificacions dels dissenyadors de jocs en jocs per a diferents tipus d'ordinadors, consoles de joc, telèfons mòbils, etc., mitjançant codis informàtics i l'ús d'una àmplia gamma d'eines de programació generadores de codi informàtic...
Els dissenyadors de pàgines web utilitzen una combinació d'habilitats gràfiques i de les TI per dissenyar pàgines web per a Internet. Han d'aconseguir un equilibri entre un disseny interessant i un ús i maneig fàcil de la web.
Els programadors informàtics escriuen i proven els programes d'ordinador. Escriuen les instruccions en un llenguatge informàtic que l'ordinador pot llegir, per realitzar tasques com ara el control d'estoc en un magatzem o de registre de vendes. Els programadors desenvolupen els passos lògics necessa...
Els tècnics d'introducció de dades utilitzen el teclat de l'ordinador per introduir informació en els sistemes informàtics. Treballen textos i dades numèriques, i transformen aquesta informació en el format requerit. Molts tècnics també realitzen altres tasques administratives.
Els tècnics multimèdia utilitzen l'ordinador per treballar amb productes que barregen text, so, gràfics, vídeo digital, música i imatges. Poden incloure productes de software, llocs web i DVDs.
Els administradors de llocs web són els responsables dels llocs web d'Internet. S'asseguren que la informació del lloc web és correcta, segura i està actualitzada. Treballen estretament amb dissenyadors i programadors i amb els departaments de vendes i màrqueting. Alguns administradors també disseny...
Els dissenyadors de videojocs creen idees per a videojocs i ajuden a determinar l'aparença i la forma de joc. Comencen amb un esbós del joc i, a continuació, creen les especificacions per a la part artística del joc, el so i la interfície (les connexions a través de les quals l'usuari interacciona a...
Els muntadors d'ordinadors construeixen ordinadors a partir de les seves peces, com ara plaques de circuits, unitats de disc, cables i interruptors. Quan ja han muntat l'ordinador, posen a prova l'equip i detecten possibles errors.
Els administradors de xarxes informàtiques desenvolupen, suporten i mantenen les xarxes informàtiques de les empreses. Una xarxa és un grup d'ordinadors connectats entre si, generalment, a través d'un ordinador potent anomenat servidor central.
Els assistents d'atenció al client d'una empresa informàtica atenen les trucades telefòniques i correus electrònics de persones que tenen problemes amb el hardware o software. Primer detecten el problema i després intenten trobar-hi una solució. Treballen per a fabricants i proveïdors de hardware i ...
Els tècnics en telecomunicacions instal·len, proven i reparen aparells que funcionen amb tecnologia de les comunicacions. Treballen amb televisors per cable i sistemes de telefonia, xarxes de ràdio, sistemes de satèl·lit i xarxes de telefonia mòbil.
Els analistes de sistemes informàtics adapten i dissenyen sistemes d'informació per ajudar les empreses a treballar de forma més ràpida i eficient. Treballen en estreta col·laboració amb personal de totes les categories per detectar els problemes que sorgeixin en el sistema existent, i per complir a...
Els programadors de sistemes informàtics escriuen programes per controlar el funcionament intern dels ordinadors, fet que implica dissenyar programes que siguin eficients, ràpids i versàtils. Dediquen molt de temps a provar el programes, i també poden instal·lar, personalitzar i donar suport a aques...