38

Professions d'Informàtica i telecomunicacions

Filtrar
El Data Engineer o enginyer de dades, en català, és el responsable de dissenyar, construir i gestionar les infraestructures d'emmagatzematge de la informació i els sistemes de processament de dades per a la seva posterior anàlisi. L'enginyer o enginyera de dades defineix i implementa el flux de dade...
Els programadors de jocs d'ordinador converteixen les idees i les especificacions dels dissenyadors de jocs en jocs per a diferents tipus d'ordinadors, consoles de joc, telèfons mòbils, etc., mitjançant codis informàtics i l'ús d'una àmplia gamma d'eines de programació generadores de codi informàtic...
Els dissenyadors de pàgines web utilitzen una combinació d'habilitats gràfiques i de les TI per dissenyar pàgines web per a Internet. Han d'aconseguir un equilibri entre un disseny interessant i un ús i maneig fàcil de la web.
Els programadors informàtics escriuen i proven els programes d'ordinador. Escriuen les instruccions en un llenguatge informàtic que l'ordinador pot llegir, per realitzar tasques com ara el control d'estoc en un magatzem o de registre de vendes. Els programadors desenvolupen els passos lògics necessa...
Els tècnics d'introducció de dades utilitzen el teclat de l'ordinador per introduir informació en els sistemes informàtics. Treballen textos i dades numèriques, i transformen aquesta informació en el format requerit. Molts tècnics també realitzen altres tasques administratives.
Els tècnics multimèdia utilitzen l'ordinador per treballar amb productes que barregen text, so, gràfics, vídeo digital, música i imatges. Poden incloure productes de software, llocs web i DVDs.
Els administradors de llocs web són els responsables dels llocs web d'Internet. S'asseguren que la informació del lloc web és correcta, segura i està actualitzada. Treballen estretament amb dissenyadors i programadors i amb els departaments de vendes i màrqueting. Alguns administradors també disseny...
Els dissenyadors de videojocs creen idees per a videojocs i ajuden a determinar l'aparença i la forma de joc. Comencen amb un esbós del joc i, a continuació, creen les especificacions per a la part artística del joc, el so i la interfície (les connexions a través de les quals l'usuari interacciona a...
Els muntadors d'ordinadors construeixen ordinadors a partir de les seves peces, com ara plaques de circuits, unitats de disc, cables i interruptors. Quan ja han muntat l'ordinador, posen a prova l'equip i detecten possibles errors.
Els administradors de xarxes informàtiques desenvolupen, suporten i mantenen les xarxes informàtiques de les empreses. Una xarxa és un grup d'ordinadors connectats entre si, generalment, a través d'un ordinador potent anomenat servidor central.
Els assistents d'atenció al client d'una empresa informàtica atenen les trucades telefòniques i correus electrònics de persones que tenen problemes amb el hardware o software. Primer detecten el problema i després intenten trobar-hi una solució. Treballen per a fabricants i proveïdors de hardware i ...
Els gestors de projectes de TIC utilitzen les seves habilitats tècniques i de gestió per planificar i coordinar projectes de TIC. S'asseguren de realitzar totes les activitats planificades, d'acabar-les a temps, que siguin de qualitat, que compleixin amb les especificacions i que no se surtin del pr...
Els tècnics d'impressores instal·len i gestionen impressores. Realitzen una impressió de prova per comprovar la qualitat i el seguiment de la tirada principal. Els tècnics d'impressores configuren i fan funcionar les impressores.
Els tècnics en telecomunicacions instal·len, proven i reparen aparells que funcionen amb tecnologia de les comunicacions. Treballen amb televisors per cable i sistemes de telefonia, xarxes de ràdio, sistemes de satèl·lit i xarxes de telefonia mòbil.
Els analistes de sistemes informàtics adapten i dissenyen sistemes d'informació per ajudar les empreses a treballar de forma més ràpida i eficient. Treballen en estreta col·laboració amb personal de totes les categories per detectar els problemes que sorgeixin en el sistema existent, i per complir a...
Els programadors de sistemes informàtics escriuen programes per controlar el funcionament intern dels ordinadors, fet que implica dissenyar programes que siguin eficients, ràpids i versàtils. Dediquen molt de temps a provar el programes, i també poden instal·lar, personalitzar i donar suport a aques...
Els gerents de vendes de material informàtic venen hardware i software a clients comercials. Donen consells sobre l'equip i sistemes adequats. La seva feina de vegades implica la negociació de contractes i la gestió d'un equip de personal de vendes. També poden gestionar serveis postvenda.
Els enginyers informàtics de hardware treballen en el disseny, desenvolupament i fabricació d'equipaments informàtics. S'especialitzen en àrees com ara les comunicacions, els sistemes de control, la robòtica, els microprocessadors o els dispositius semiconductors. Han de tenir en compte l'eficiència...
Els enginyers de control s'encarreguen de la recerca, el disseny i la gestió del desenvolupament dels equipaments utilitzats per monitorar i controlar sistemes i maquinària. Treballen en sistemes on la precisió és vital, per exemple, a plantes de processament químic i a plantes de generació d'energi...
Els enginyers de software d'ordinador s'encarreguen d'analitzar, dissenyar, crear i provar sistemes informàtics i de software. A més, escriuen programes de software per satisfer les necessitats dels clients o per resoldre un problema particular.