71

Professions d'Indústria, energia i instal·lacions

Filtrar
Els instal·ladors o muntadors de plaques solars planifiquen, col·loquen, realitzen la posada en servei i mantenen sistemes que aprofiten l'energia del sol, a partir de plànols, esquemes i especificacions tècniques, aplicant la normativa i en condicions de seguretat i qualitat. Existeixen dos tipus d...
Els dissenyadors de transports s'encarreguen del disseny i desenvolupament de vehicles, vaixells, avions i altres mitjans de transport. Han de tenir coneixements bàsics sobre enginyeria i mètodes de producció i han de conèixer les necessitats dels usuaris del transport.
Els tècnics de tinció es dediquen a la recerca, desenvolupament i gestió de la producció i l'ús de colorants i pigments. Treballen amb una gran varietat de materials, com ara teixits, fibres, pintures i cosmètics.
Els enginyers de sistemes de fabricació s'encarreguen del disseny, desenvolupament i millora de sistemes de producció que converteixen les matèries primeres en productes acabats. Treballen en tot el sistema, des del disseny fins al producte acabat.
Els tecnòlegs del cuir apliquen principis científics al tractament i la utilització del cuir. Molts tecnòlegs treballen en la producció o control de qualitat, a les adoberies, i d'altres realitzen treballs de recerca i desenvolupament.
Els gerents de magatzem són responsables de la gestió diària dels magatzems. Organitzen la planificació de les entregues, registren les mercaderies quan arriben i quan surten, i organitzen l'emmagatzematge eficaç de mercaderies al magatzem.
Els planificadors de producció busquen formes de millorar els processos de producció. Controlen els nivells actuals de producció i ofereixen calendaris detallats per al treball a la planta de producció.
Els maquetistes construeixen models o maquetes que serveixen als dissenyadors a fer-se una idea més precisa del resultat que tindrà el seu disseny, com s'integra en aquest entorn i com serà de pràctic. Treballen amb diversos materials, com fusta, plàstic i metall.
Els lampistes instal·len, reparen i mantenen les canonades d'aigua, així com els sistemes de drenatge i calefacció central a cases i altres llocs. Fan servir diverses eines per realitzar la seva feina.
El tècnic d'instal·lació d'antenes de televisió s'encarrega de la instal·lació d'antenes de televisió i antenes parabòliques i s'assegura que proporcionin senyals per a cases o edificis, com ara hotels, apartaments, oficines i hospitals.
Els operaris de la xarxa elèctrica mantenen i reparen els sistemes de generació d'electricitat. S'especialitzen a treballar en equips de subestacions, cables subterranis o línies elèctriques aèries.
Els reparadors d'electrodomèstics reparen i mantenen electrodomèstics com ara rentadores, rentavaixelles, fogons, neveres, congeladors, forns i microones. Poden reparar els aparells a les cases particulars dels clients o poden treballar sempre des d'un taller.
Els encarregats de serveis s'han d'assegurar que tots els serveis que una empresa o organització necessita per ser eficient són de la millor qualitat possible. S'ocupen de la calefacció, l'enllumenat, el catering i la seguretat de les instal·lacions, així com de tots els temes relatius a la salut i ...
Els tècnics especialitzats en maquinària d'oficina s'encarreguen de la instal·lació, funcionament i reparació de maquinària i equip utilitzat a les oficines, com ara fotocopiadores, faxos, impressores, telèfons i ordinadors. Poden especialitzar-se en un tipus o marca de la màquina o treballar amb di...
Els enginyers de disseny produeixen dissenys de maquinària, estructures i productes nous o millorats. Per fer la seva feina, tenen en compte la seguretat, l'eficàcia, el cost i el medi ambient. Els enginyers de disseny normalment estan especialitzats en una àrea específica.
Els muntadors d'equips elèctrics i electrònics poden treballar a mà o amb eines simples, com tornavisos i alicates. Per exemple, poden emmetxar electrodomèstics i equips utilitzats en la indústria i la tecnologia.
Els tècnics de polímers poden ocupar una gran varietat de llocs de treball dins de les indústries del plàstic i el cautxú. Poden treballar en la producció, desenvolupament i control de qualitat del producte, o a vendes i màrqueting. La majoria dels tècnics s'especialitzen en una àrea de treball.
Els tècnics clínics s'encarreguen de calibrar, mantenir, controlar i fer funcionar l'equipament complex utilitzat als hospitals per diagnosticar i tractar els pacients. Molts tècnics clínics tenen contacte directe amb els pacients.
Els peons de fàbrica porten a terme una sèrie de tasques en una fàbrica, com ara traslladar mercaderies, netejar, carregar i descarregar vehicles. Alguns auxiliars fan funcionar màquines i realitzen tasques de embalatge.
Els tècnics de materials donen suport al treball dels enginyers de materials. Els ajuden en la recerca i el desenvolupament de nous materials, i proven com reaccionen sota diferents condicions (com ara la temperatura i l'estrès) i a problemes com la corrosió.