66

Professions d'Indústria, mecànica, electricitat i electrònica

Filtrar
Els reparadors d'electrodomèstics reparen i mantenen electrodomèstics com ara rentadores, rentavaixelles, fogons, neveres, congeladors, forns i microones. Poden reparar els aparells a les cases particulars dels clients o poden treballar sempre des d'un taller.
Els muntadors d'equips elèctrics i electrònics poden treballar a mà o amb eines simples, com tornavisos i alicates. Per exemple, poden emmetxar electrodomèstics i equips utilitzats en la indústria i la tecnologia.
Els electricistes instal·len i mantenen serveis elèctrics, com ara la il·luminació, l'electricitat i la calefacció. Treballen en una àmplia gamma d'edificis, incloent-hi cases, oficines, fàbriques, hospitals i centrals elèctriques. Alguns electricistes reparen fallades a instal·lacions domèstiques i...
Els enginyers electrònics es dediquen al disseny i desenvolupament de productes electrònics que utilitzen, per exemple, sistemes de telecomunicacions, ordinadors, làser i sistemes d'emissió per satèl·lit, de radar i de televisió. Els enginyers electrònics estan involucrats en la generació, distribuc...
Els tècnics electrònics ajuden els enginyers electrònics en la recerca, disseny, desenvolupament, manteniment o reparació de productes electrònics, com ara televisors, telèfons mòbils i ordinadors. Els tècnics electrònics treballen en la generació i subministrament d'electricitat, així com en els eq...
Els tècnics de manteniment s'han d'assegurar que els equips utilitzats a les indústries manufactureres i de processament funcionen correctament i de manera eficient. Diagnostiquen i reparen avaries. També porten a terme revisions periòdiques de manteniment.
Els operadors de màquines d'enginyeria controlen les màquines que s'utilitzen per fabricar peces d'enginyeria.
Els tècnics d'instal·lacions de gas instal·len, mantenen i reparen aparells i sistemes de gas a cases particulars i locals de negocis. Els aparells inclouen escalfadors de gas, cuines, comptadors, calderes i sistemes de calefacció central. També poden treballar amb aparells i instal·lacions comercia...
Els instal·ladors de sistemes de calefacció i aire condicionat instal·len, realitzen el manteniment i reparen sistemes de calefacció, ventilació i aire condicionat. Treballen amb equips a gran escala, com ara calderes, tancs i canonades. Fan servir una varietat d'eines per realitzar la seva feina.
Els operadors de maquinàries de processament de plàstic dirigeixen la maquinària utilitzada per a la fabricació de productes plàstics. Comproven que les maquinàries controlades per ordinador s'executen de manera eficient. Introdueixen la informació a la màquina amb un teclat. El treball consisteix a...
Els assistents de bugaderia realitzen tasques de rentat, premsatge en sec i empaquetatge de roba. És possible que hagin de fer funcionar la maquinària i l'equipament de la bugaderia.
Els enginyers mecànics apliquen els seus coneixements de mecànica, hidràulica, termodinàmica de materials per al disseny i la fabricació de maquinària i les seves peces. Treballen a moltes indústries, incloent-hi la manufacturera, la de processos, l'aeroespacial, la del petroli i la gasolina, la de ...
Els gravadors de metall graven dissenys i lletres en tot tipus de metalls. Hi ha diferents nivells d'habilitat. La majoria dels treballs es realitzen amb ordinadors i màquines de gravat. Tanmateix, hi ha alguns gravadors que continuen treballant a mà.
Els encarregats de la neteja industrial netegen botigues, hospitals, escoles o fàbriques. Utilitzen equips industrials i productes químics per netejar. La major part d'aquesta feina es fa de matinada, a les tardes o els caps de setmana.
Els tècnics especialitzats en maquinària d'oficina s'encarreguen de la instal·lació, funcionament i reparació de maquinària i equip utilitzat a les oficines, com ara fotocopiadores, faxos, impressores, telèfons i ordinadors. Poden especialitzar-se en un tipus o marca de la màquina o treballar amb di...
Els operadors de màquines empaquetadores empaqueten tota mena de productes. Molts treballen en línies de producció, embalant productes a mida que es fan, utilitzant diferents tipus d'envasos.
Els lampistes instal·len, reparen i mantenen les canonades d'aigua, així com els sistemes de drenatge i calefacció central a cases i altres llocs. Fan servir diverses eines per realitzar la seva feina.
Els ferrers fabriquen productes de metall. Creen diferents tipus d'objectes, des de canelobres fins a portes. En aquesta feina s'utilitzen tant tècniques tradicionals com modernes.
Els treballadors metal·lúrgics i els planxistes treballen amb làmines planes o plaques de metall per fabricar diferents tipus d'estructura, tot i que hi ha algunes diferències pel que fa a les tasques que realitzen depenent del lloc de treball. Els treballadors metal·lúrgics tallen i donen forma a l...
El tècnic d'instal·lació d'antenes de televisió s'encarrega de la instal·lació d'antenes de televisió i antenes parabòliques i s'assegura que proporcionin senyals per a cases o edificis, com ara hotels, apartaments, oficines i hospitals.