Orientació Acadèmica

Cursos gratuïts - MOOC

MOOC

La principal característica dels MOOC és que són cursos que es realitzen en format massiu.
MOOC
  • Els MOOC (Massive Open Online Courses), són cursos massius (ni hi ha límit places), s'imparteixen de forma on line i són de caràcter obert i gratuït.

    Tot i que una de les seves característiques és que són cursos gratuïts, existeixen alguns cursos MOOC que poden tenir algun cost afegit, en l'expedició del títol, per exemple.

    A aquests cursos, l'alumnat hi accedeix a través d'una plataforma on-line on hi ha vídeos, presentacions i diferents activitats que haurà de veure, llegir o realitzar al llarg del curs. Tot l'aprenentatge és on-line i el professorat utilitza diferents metodologies que faciliten el seguiment del curs. També hi ha diferents formes d'avaluació, tot i que les més comunes són qüestionaris tancats sobre el tema i l'avaluació "peer assessment" (avaluació entre pars) on els alumnes s'avaluen entre ells. Les activitats proposades s'han de realitzar dins del període que s'estableix, si no és així, es pot seguir amb el curs però no s'obté el certificat.

    Els MOOC es realitzen a través de plataformes específiques, i els centres que fan les formacions normalment són universitats d'arreu del món. Actualment hi ha més de 30 plataformes que realitzen aquest tipus de cursos, tot i que la més coneguda és Coursera, on hi ha cursos d'universitats com Princeton, Yale o Columbia i els seus cursos són, majoritàriament, en anglès. Altres plataformes són Udacity, Miríada X, EdX, UNIMOOC, Iversity, Open2Study o Canvas, entre d'altres, i en aquestes s'hi poden trobar cursos en diferents idiomes, entre ells l'espanyol.