Curs d'Agent d'Operacions de vol

Descripció

Aquests estudis capaciten a les persones interessades en ocupar un lloc d'Agent d'Operacions de Vol en compañías aéreas .Els Agents d'Operacions de Vol són els responsables de la supervisió i el control de tot el necessari perquè un avió pugui enlairar-se. La seva missió és preparar la documentación necesaria , transmetre la informació a la tripulación abans de la sortida i controlar el progrés del vol , tenint contacto verbal amb la tripulació durant el viatge notificant els canvis que puedan afectar seu desenvolupament .Material :

Presentacions en diapositives i lectures complementàries.

Casos pràctics i exercicis.

Links d'interès i bibliografia.Procediment d'inscripció i matriculació :

Cal omplir el formulari de sol · licitud d'informació de la web de l'Escola i escollir l'estudi d'interès . Un tutor es posarà en contacte amb l'alumne en un breu termini de temps per facilitar tota la informació relativa al curs i el seu inici .

Formalitzada la matrícula l'alumne rebrà el seu codi d'accés al campus virtual .


Veure més

Temari del curs

Mòduls 
Conceptes bàsics i funcions de l'Agent d'Operacions de Vol coneixements aeronàutics
Història de l'aviació; unitats i conceptes físics, Cartografia; Aerodinàmica, Mecànica de vol; Sistemes de l'avió; Instruments de vol; navegació, Meteorologia; perfomances; l'avió; Càrrega i centrat; Factors humans en l'aviació; mercaderies perilloses; comunicacions aeronàutiques aeroports; Seguretat; Legislació i organismes; Operacions aeroportuàries; Companyies aèries; abreviacions aeronàutiques; Operacions de vol; Estructura de l'àrea de moviment; Documentació de vol; Procediments operatius; Servei d'Informació Aeronàutica.
Operacions de terra; Estructura dels aeròdroms; Documentació i impresos; Plataforma i normativa, Handling; Trànsit de passatgers; Atenció al passatger; facturació; Anglès aeronàutic (optatiu).
Veure més

Destinataris 

Metodologia

Els cursos es basen en el mètode expositiu , amb el suport d'exercicis pràctics a resoldre per part del alumne . Les exposicions es presentaran en format diapositives juntament amb el material complementari que cada professor assigni a la matèria docent . Tota la formació s'imparteix des del portal web de l'Escola ( Campus Virtual ).

Tipus d'avaluació

Avaluació contínua.

Casos pràctics i exercicis diversos al llarg del curs.

Participació activa en les activitats del curs.

Objetius

Procurar a l'alumne els coneixements teòrics i les tècniques específiques per exercir les funcions d'un Agent d'Operacions de Vol.

Titulació obtinguda

Diploma de l'Escola.

Certificat d'aptitud expedit per ALA.

Perspectives laborals

Companyies aèries

Aeroports

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs d'Agent d'Operacions de vol