E.A.E. - Escuela de Administración de Empresas

Grau en Administració i Direcció d'Empreses

E.A.E. - Escuela de Administración de Empresas

Grau
Presencial
 • Barcelona
5.900 €

Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Descripció

El Grau en ADE d'EAE Business School, amb titulació de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), ofereix una formació acadèmica sòlida d'orientació pràctica i professional, estretament vinculada al món de l'empresa.El Grau Oficial en Administració i Direcció d'Empreses d'EAE Business School et prepara per exercir funcions en l'àmbit general de l'empresa o en qualsevol àrea específica com Finances, Màrqueting i Vendes, Inversió, Administració General, Comptabilitat o Recursos Humans entre d'altres. Aquest grau permet a l'alumne conèixer els fonaments del sistema econòmic en el qual ens movem, apropant-lo a les diverses àrees de gestió d'una empresa des de tres angles:

  • Des d'una perspectiva generalista, amb continguts de totes les àrees funcionals d'una empresa;

 • Amb una clara orientació pràctica, fins a 630 hores de pràctiques empresarials reconegudes com a crèdits optatius;

 • I amb una metodologia versàtil, orientada a l'adquisició de les competències laborals necessàries per accedir al mercat professional.En definitiva, el Grau Oficial en ADE d'EAE està dissenyat per formar professionals que sàpiguen dirigir, gestionar i administrar una empresa o organització i altres institucions públiques i privades. Professionals capaços d'assumir tasques directives en un context d'interrelacions mundials complexes i canviants, i preparats per prendre decisions en condicions d'incertesa.Raons per estudiar el Grau Oficial en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) a EAE Business School:1. Ocupabilitat: Perquè el 100% dels alumnes de Grau d'ADE a EAE que van sol·licitar realitzar pràctiques les han realitzat i perquè el el 87% dels nostres graduats troba feina tres mesos després de finalitzar el seu programa, entre d'altres.2. Serveis: Perquè pots formar part de la Comunitat Alumni d'EAE i perquè els nostres estudiants d'EAE tenen accés als serveis que ofereix la UPC, entre d'altres.3. Coneixement: Perquè els alumnes de Grau en ADE d'EAE superen els alumnes d'ADE de Catalunya en 13 de les 14 variables mesures per la Generalitat de Catalunya i perquè tenen millor formació pràctica que la mitjana dels alumnes d'ADE a Catalunya, entre d'altres.4. Internacional: Perquè pots fer el grau en modalitat bilingüe espanyol / anglès o en modalitat 100% anglès o pels intercanvis internacionals que té EAE com el Programa Erasmus, que permet a l'alumne la realització d'un semestre a Nova York i altres intercanvis en tot el món.Valors diferencials:

• Idioma. El grau en ADE d'EAE s'ofereix en tres itineraris separats i independents: en anglès, en espanyol i en bilingüe anglès / espanyol.

• Programa Erasmus. Mitjançant la Universitat Politècnica de Catalunya, els estudiants d'EAE es beneficien del programa Erasmus, en igualtat de condicions que els alumnes de tot el sistema universitari espanyol.

• Semestres opcionals als Estats Units a partir del tercer curs més del programa Erasmus, EAE manté acords específics i preferencials, entre d'altres, amb Pace University i Kean University, a Nova York. (Aquestes estades internacionals tenen un cost addicional en concepte de manteniment).

• Desenvolupament professional. El grau en ADE dedica 18 ECTS a l'aprenentatge d'eines de desenvolupament professional adaptades a les necessitats empresarials, com programació neurolingüística, lideratge situacional, o resiliència i gestió emocional.

• Entorn internacional. Els estudiants del grau en ADE provenen de més d'una vintena de països, i EAE manté acords d'intercanvi de professorat amb multitud d'escoles de negocis i universitats estrangeres, contribuint tot això a la formació global i internacionalitzada dels nostres estudiants. En el curs acadèmic 2015/2016, el grau en ADE d'EAE va rebre 120 alumnes estrangers, i va enviar a més de quaranta a altres universitats, principalment d'Europa.

• Pràctiques externes. El 100% dels alumnes de Grau en ADE de 3r i 4t curs que van sol·licitar realitzar pràctiques enalguna de les empreses col·laboradores d'EAE, finalment les van realitzar.

• Inserció laboral. Segons l'última enquesta triennal d'inserció laboral de la UPC (2014), un 95,8% dels graduats en ADE d'EAE està treballant o treballar immediatament després de finalitzar els seus estudis.

• Optativitat. El grau en ADE d'EAE ofereix fins a 16 assignatures optatives que aprofundeixen en aspectes específics i habilitats concretes relacionades amb les sortides professionals més actuals.

• Grau i Màster 4 +1. Els estudiants del grau en ADE poden completar la seva formació de primer cicle amb un màster oficial en direcció general, màrqueting o recursos humans, o propi en finances, logística o direcció de projectes, immediatament després de finalitzar el quart curs.

• Doble itinerari ADE + Màrqueting Digital. Els estudiants del grau en Administració i Direcció d'Empreses poden obtenir, addicionalment, el grau en Màrqueting i Comunicació Digital en cinc anys i mig (11 quadrimestres).


Veure més

Temari del curs

El pla d'estudis del Grau en Administració i Direcció d'Empreses, dissenyat d'acord a les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), té un total de 240 crèdits (ECTS) distribuïts en 4 cursos de 60 crèdits cadascun i dividits aquests en 2 semestres. Es desenvolupen els següents tipus d'assignatures: bàsiques, obligatòries, optatives, pràctiques en empresa i Treball fi de grau.

Mòduls docents:

Assignatures de primer curs
 
 • Primer quadrimestre: Matemàtiques I, Comptabilitat Financera I, Eines de Productivitat Personal, Organització i Administració d'Empreses I.
 • Segon quadrimestre: Matemàtiques II, Comptabilitat Financera II, Introducció a l'Economia, Sociologia.
 • Anual: Anglès I, Desenvolupament Professional.


Assignatures de segon curs
 
 • Primer quadrimestre: Estadística I, Economia espanyola i mundial, Planificació i anàlisi d'empreses, Fonaments de Màrqueting.
 • Segon quadrimestre: Estadística II, Matemàtiques Financeres, Dret Civil i Mercantil, Direcció Comercial I.
 • Anual: Anglès II, Desenvolupament Professional II.


Assignatures de tercer curs
 
 • Primer quadrimestre: Comptabilitat de Costos I, Direcció Financera I, Microeconomia, Direcció Comercial II, Dret Fiscal I.
 • Segon quadrimestre: Comptabilitat de Costos II, Direcció Financera II, Macroeconomia, Desenvolupament Professional III, Dret Fiscal II.


Assignatures de quart curs
 
 • Primer quadrimestre: Relacions Laborals, Direcció de Recursos Humans, Organització i Administració d'Empreses II, Mercats i Instruments Financers, Sistemes d'Informació.
 • Segon quadrimestre: Assignatures optatives, Projecte Final de Grau (TFG).


Matèries optatives, pràctiques i mobilitat:

S'ha previst una oferta de 42 ECTS en assignatures optatives. L'estudiant pot triar 18 ECTS que li permeten adaptar el programa a les seves aspiracions personals i professionals. A més hi ha l'opció de triar un dels següents itineraris:

1. Pràctiques en empresa. Per a aquells estudiants que vulguin completar la seva formació de Grau amb una orientació més pràctica.

2. Mobilitat. L'estudiant cursa en una altra Universitat les matèries relacionades amb el pla d'estudis que el director de Grau consideri adequades.

Algunes de les optatives que s'ofereixen al centre són:
 
 • Àrea de finances: Comptabilitat avançada, Enginyeria financera, Managing risk in international Finance, corporate Finance Management.
 • Àrea màrqueting: Comunicació publicitària, Strategic Marketing, International Marketing.
 • Àrea instrumentals: Leadership and Global Entrepreneurship, Management skills, Cultural Crossing.
 • Àrea entorn econòmic: Doing business in Spain, Economia Internacional, Global Economy I, Global Economy II.
 • Àrea organització: Internet a l'empresa, Direcció Estratègica, Strategic Management, Gestió de projecte, Models de negoci, Seguretat laboral i Responsabilitat Social Corporativa (RSC).
Veure més

Metodologia

Full Time.

Durada

Inici: A consultar.

Crèdits ECTS: 60 crèdits/any.

Lloc on s'imparteix el curs

Campus Barcelona.

Titulació obtinguda

La superació amb èxit del pla d'estudis dóna lloc a l'obtenció del títol oficial universitari de Grau en Administració i Direcció d'Empreses que atorga la Universitat Politècnica de Catalunya.
1. La titulació oficial de Grau en Administració i Direcció d'Empreses que atorga la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
2. La titulació pròpia que atorga EAE.

Preu

5.900 €

Avantatges del curs

Possibilitat de realitzar un semestre als EUA o el Regne Unit.

Estades a l'estranger


Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en Administració i Direcció d'Empreses