Descripció del centre

Terrassa ha apostat per un model de ciutat oberta a la presència de totes aquelles universitats que volguessin compartir un projecte universitari singular, amb un Campus plenament integrat al teixit urbà, amb l'objectiu d'esdevenir en una ciutat puntera en l'economia del coneixement, no tan sols per la seva localització i les xarxes de comunicació (reals i virtuals) de les que disposa, sinó, i especialment, pel valor afegit i diferencial que suposa el tenir un conjunt plural i divers de centres universitaris.

Aquesta aposta de futur s'ha vist materialitzada amb la creació del Servei d'Universitat, l'objectiu del qual es promocionar el Campus tot donant suport a les diferents activitats que es porten a terme a les escoles universitàries de la ciutat, facilitant gestions, possibilitant el préstec d'infrastructures, signant convenis de col·laboració i sent font generadora d'actuacions encaminades a la construcció d'un sistema universitari que potenciï projectes de col·laboració en recerca i transferència de coneixements a la societat. 

Campus i seus

Ajuntament de Terrassa - Servei d'Universitat
C/ Telers, 5 2 planta, 08221 Terrassa 08221 Terrassa (Barcelona)

Altres centres que et poden interessar

X