Art Actors Queralt

Art Actors Queralt

Campus, seus i serveis
Art Actors Queralt és un model d'escola on els professionals del sector artístic treballen conjuntament amb els estudiants per a crear projectes comuns, a fi de construir coneixement a través de l'experiència i potenciar les aptituds específiques de cada alumne, des d'una actitud constructiva. Ens interessa la teva visió particular del món. Tot i tothom és benvingut a Art Actors Querat, perquè pensem que tot és susceptible d'esdevenir una creació original.

DIPLOMATURA Art Actors Queralt. (FORMACIÓ PROFESSIONAL D'ACTORS)

La diplomatura d'Art Actors consisteix en cursar dos anys lectius més un tercer curs de professionalització. Al final de cada curs es presentarà una peça, teatral a primer i audiovisual a segón. La seva presentació serà imprescindible per a poder passar al següent curs o bé per a obtenir la diplomatura final.Cursos intensius i d'especialització. ESCOLA INFANTIL DE TEATRE i JUVENIL. Cant, veu i dicció. Expressió corporal, dansa, relaxació i molt més...

    Art Actors Queralt
  • Art Actors Queralt
    Rambla, 9808002 Barcelona
Altres centres que poden interesar-te