Cursos per modalitats

Serveis

Servei d’orientació

Descripció del centre

Cifo Sabadell es un centro público de formación profesional para el empleo especializado en las familias profesionales de instalación y mantenimiento, logística, fabricación mecánica y electricidad y electrónica. Forman parte de la red de ocho Centros Propios de Innovación y Formación Ocupacional (CIFO) del Servicio Público de Empleo de Cataluña (SOC) y de esta forma se contribuye a la calificación, recalificación o actualización de las competencias profesionales de los trabajadores y trabajadoras, prioritariamente en situación de desempleo, favoreciendo la inserción laboral y la competitividad de las empresas. La oferta formativa está vinculada al sector industrial y responde a las demandas de calificación de los sectores económicos dominantes en las comarcas del Vallés, como son: la logística, la mecánica industrial o el mantenimiento de equipamientos industriales.

Característiques

Requisits d'admissió
Els requisits per accedir a la formació dels Certificats de Professionalitat depenen del nivell de qualificació del certificat:
Nivell 1 No s'exigeixen requisits acadèmics ni professionals.
Nivell 2 Posseir el títol de graduat en educació secundària.
Tenir un certificat de professionalitat de nivell 2.
Tenir un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional que el certificat al qual es vol accedir.
Complir el requisit acadèmic daccés als cicles formatius de grau mitjà o haver superat les proves daccés corresponent regulades per les administracions educatives.
Tenir superada la prova daccés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
Nivell 3 Tenir el títol de batxillerat.
Tenir un certificat de professionalitat de nivell 3.
Tenir un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional. Complir el requisit acadèmic daccés als cicles formatius de grau superior, o haver superat les proves daccés corresponent i regulades per les administracions educatives.
Tenir superada la prova daccés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys. A més, cal tenir en compte el següent:
Si el compliment d'aquests requisits no es pot acreditar documentalment, cal superar unes proves d'avaluació de les competències clau de matemàtiques i de comunicació lingüística. Per accedir a un certificat de professionalitat que inclou algun mòdul en llengua estrangera, també cal demostrar tenir la competència a la llengua.
Actualment aquestes proves les duen a terme les entitats de formació autoritzades pel SOC durant el procés de selecció dels alumnes.
Què ofereix aquest centre
  • Cursos de Formación profesional para el empleo.
  • Certificados de profesionalidad
  • Trayectorias de aprendizaje recomendadas
El centre t'informa
Estos cursos están cofinanciados por el Fondo Social Europeo, o financiados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional mediante la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y de Formación Profesional para el Empleo, o por el Ministerio de Trabajo y Economía Social mediante la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

Cursos més populars

Campus i seus

Cifo Sabadell
Carretera Nacional 150 km.15 08227 Terrassa (Barcelona)

Altres centres que et poden interessar

Cifo Sabadell
X