Descripció del centre

Descripció del centre:
Col · legi Residència PIVE, des de P3 fins a Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior.
Règim de resident, migpensionista i extern.
Objectius del Col · legi són els de formar ciutadans del món amb coneixements i habilitats socials, i al mateix temps, integrar en l'educació dels seus alumnes valors com la responsabilitat, esforç, hàbit d'estudi, superació en el treball, respecte, tolerància, entre d'altres . Tot això s'aconsegueix mitjançant la metodologia de l'escola amb grups reduïts (màxim 15 alumnes per classe), tutories assistides, atenció personalitzada, flexibilitat horària, més hores lectives, sis avaluacions durant el curs.
Matrícula oberta tot l'any.
Classes de recuperació a l'estiu.

Campus i seus

COLEGIO RESIDENCIA PIVE
c/Joan Llusà, 39 08551 TONA (Barcelona)

Altres centres que et poden interessar

X