Cursos des de
consultar preu

Titulacions

9
9 Oficials 100%
0 Propies 0%

Metodologies

1
9 Presencials 100%
0 On-line 0%
0 Semi presencials 0%
0 A distància 0%
IES Lluïsa Cura

IES Lluïsa Cura

Sol·licita més informació
IES Lluïsa Cura
Completa les dades del formulari per tal que el centre pugui contactar amb tu i informar-te de tots els detalls que necessitis
Cursos més populars
Campus, seus i serveis

La doble denominació del centre, "Escola d'Administració, Comerç i Turisme de Barcelona" – "Institut Lluïsa Cura", pretén comunicar l'especialització dels ensenyaments impartits per a esdevenir una referència per a possibles futurs alumnes que volen iniciar o continuar estudis. En aquest sentit, el centre manifesta la voluntat d'oferir, en la mesura de les possibilitats i d'acord amb la demanda, tots els cicles de les famílies esmentades.


La llengua vehicular i d'aprenentatge del centre és la llengua catalana.
S'imparteix també un curs de formació d'accés als Cicles Formatius de Grau Superior.

Col·labora amb altres instituts, escoles i entitats, participant en la mesura de les seves possibilitats, en les activitats que s'organitzen o en les què es requereix la seva intervenció:

 • Formació Dual i Pràctiques a les empreses
 • Participació en projectes europeus
 • Intercanvis d'alumnes a través de diferents xarxes en les quals participa l'institut Netinvet, Xarxa FP
 • Noves tecnologies. Connexió a Internet.
 • Participació en fires i concursos
 • Orientació professional i laboral
 • Acció tutorial
 • Borsa de treball connectada amb l'entorn empresarial del sector administratiu, comercial i turístic amb inserció laboral de la majoria dels nostres alumnes
 • Projecte lingüístic
 • Visites a empreses i institucions relacionades amb l'entorn professional d'administració comerç.
 • Xerrades de professionals de diversos àmbits.

 

  IES Lluïsa Cura
 • IES Lluïsa Cura
  Rda. Sant Antoni, 1908011 Barcelona
Altres centres que poden interesar-te