Descripció del centre

L’Agència Catalana de la Joventut (ACJ) és l’ens públic de la Generalitat encarregat d’executar les polítiques de joventut a Catalunya.

La principal funció de l’ACJ, que depèn del Departament de Benestar Social i Família, és el desenvolupament i l'execució de programes que fomentin l’emancipació entre els 1,2 milions de joves d’entre 15 a 29 anys que avui hi ha al nostre país.

Molt especialment, l’activitat se centra en empènyer els joves cap a tres grans àmbits estratègics: la formació, l’emprenedoria i la internacionalització. L’augment dels nivells educatius dels joves ha de permetre la seva emancipació cap al món laboral i l’accés a l’habitatge. El foment de l’esperit emprenedor, l’autoocupació i la creació d’empreses ha d’assentar les bases d’un sistema econòmic dinàmic i pròsper. I la potenciació de l’intercanvi cultural i comercial dels joves catalans arreu del món ha de garantir la redimensió del caràcter internacional de Catalunya.

D’altra banda, l’ACJ:
• Assessora els ens locals en matèria de polítiques de joventut i en el desplegament dels plans locals de joventut en el territori.
• Gestiona i explota la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya, formada per un total de 42 albergs que acullen a uns 800.000 alberguistes cada any.
• Gestiona i comercialitza el Carnet Jove, que avui tenen mig milió de joves aproximadament.
• Impulsa i coordina la Xarxa Catalana de Serveis d’Informació Juvenil, formada per més de 300 Punts d'Informació Juvenil i 14 Oficines Joves.

Campus i seus

Direcció General de Joventut
Calàbria, 147 08015 Barcelona

Altres centres que et poden interessar

X