Descripció del centre

Línia educativa de Edúkame

Intel·ligència emocional. Es basa en el desenvolupament de les capacitats emocionals (habilitats intrapersonals i interpersonals) sent la infància un període significatiu per ello.Inteligencia emocional té influència en les capacitats cognitives així com la millora dels resultats escolars. Assegura el desenvolupament integral del menor.

Parentalitat positiva (Parenting positive), Significa que es tenen en compte les necessitats del nen.
Està basada en el respecte a les necessitats dels nens i nenes i en la posada en marxa d'accions que afavoreixin el seu desenvolupament, com poden ser l'enfortiment de la inclinació, la interacció a través del joc, la comunicació sense exposició al conflicte ... , tenint en compte l'entorn de cada família i les habilitats dels pares i / o mares.

Campus i seus

Edúkame
Llacuna 162, 1º planta, box 120 08018 Barcelona

Altres centres que et poden interessar

X