EFPA Escola de Formació Professional Avançada

Campus, seus i serveis
L'Escola de Formació Professional Avançada _EFPA va ser creada a iniciativa de l'Escola Superior de Disseny _ ESDi, centre adscrit a la Universitat Ramon Llull, per donar satisfacció a la demanda empresarial d'aquells perfils professionals tècnics més requerits a les empreses. 
Aquests professionals han d'incorporar en les seves aptituds, les tecnologies i les metodologies més innovadores per aportar a les empreses un gran nivell de competitivitat i internacionalització.
Les instal·lacions de l'EFPA posen a l'abast de l'alumne les infraestructures necessàries per realitzar els projectes que els apropin a la seva especificitat professional. 
    EFPA Escola de Formació Professional Avançada
  • EFPA Escola de Formació Professional Avançada
    C/ Marquès de Comillas, 81-8308202 Sabadell (Barcelona)
Altres centres que poden interesar-te