Descripció del centre

L'escola Joan XXIII, amb més de trenta anys de a Tarragona, és una escola concertada per la Generalitat de Catalunya per als ensenyaments de primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior i subvencionada per l'educació infantil. També es duen a terme cursos de formació ocupacional i un Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI)

Altres centres que et poden interessar

Escola Joan XXIII
X