Descripció del centre

 L'E.M.M.A. és una escola de música de Grau Elemental que imparteix ensenyaments no reglats, aixó vol dir que el seu programa inclou, per llei, el llenguatge musical, l'instrument i la pràctica vocal i instrumental en grup, però a més, simultàniament, oferta totes aquelles matèries i/o instruments dels quals hi ha una demanda per part del col·lectiu social que l'envolta. La funció del Grau Elemental és iniciar l'estudi d'un instrument i donar una formació musical bàsica, extensa i sòlida , personalitzada i adequada a les necessitats dels alumnes.

Campus i seus

Escuela municipal de música de Ascó
Plaça Major nº 1 43791 Ascó (Tarragona)

Altres centres que et poden interessar

X