Escuela municipal de música de Ascó

Campus, seus i serveis
 L'E.M.M.A. és una escola de música de Grau Elemental que imparteix ensenyaments no reglats, aixó vol dir que el seu programa inclou, per llei, el llenguatge musical, l'instrument i la pràctica vocal i instrumental en grup, però a més, simultàniament, oferta totes aquelles matèries i/o instruments dels quals hi ha una demanda per part del col·lectiu social que l'envolta. La funció del Grau Elemental és iniciar l'estudi d'un instrument i donar una formació musical bàsica, extensa i sòlida , personalitzada i adequada a les necessitats dels alumnes.
    Escuela municipal de música de Ascó
  • Escuela municipal de música de Ascó
    Plaça Major nº 143791 Ascó (Tarragona)
Altres centres que poden interesar-te