Màster d'Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge mitjans per Tecnologies Digitals

1038 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Facultat d'Educació (UB)
Màster d'Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge mitjans per Tecnologies Digitals
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Aquest màster dóna una visió de les implicacions de la societat de la informació i la comunicació en l'educació, que es concreta en el coneixement de diversos aspectes: usos avançats de les tecnologies per a l'educació, teories de l'aprenentatge en entorns amb tecnologies digitals, i característiques de la formació amb suport digital en diferents contextos professionals i institucionals.

Temari

 • L'educació en la nova societat digital
 • Fonaments psicopedagògics per al disseny d'entorns generats per tecnologies digitals
 • Disseny i producció interactiva
 • Pràctiques (realitzant una recerca o en un centre extern)
 • Planificació i gestió de tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement en les institucions educatives
 • Planificació i gestió de tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement al llarg de la vida
 • Didàctica i metodologies en entorns generats per tecnologies digitals
 • La formació del professorat en la societat digital
 • Nous escenaris i problemàtiques educatives
 • Metodologies d'investigació en entorns generats per tecnologies digitals
 • Línies d'investigació, estudis i problemàtiques sobre entorns d'aprenentatge mediats per tecnologies digitals
 • Seminari: Lectures bàsiques sobre en ensenyament i aprenentatge
 • Taller: Entorns virtuals per a l'ensenyament i l'aprenentatge
 • Taller: Nous entorns i alfabetismes digitals
 • Taller: Tecnologies emergents i educació
 • Introducció a la recerca educativa ia l'escriptura académicocientífica2
 • Anàlisi qualitatiu en la investigació educativa
 • Treball de Fi de Màster (TFM)

Competències per a les quals et prepara el curs

Coneixement de les implicacions de la societat digital a l'educació. Coneixement de les principals teories de l'aprenentatge en entorns generats per tecnologies digitals. Coneixement dels models i les tècniques d'investigació actual i històrica específiques del camp de l'aprenentatge mediat per tecnologies digitals. Coneixement de les característiques de la formació en línia en diferents contextos professionals i institucionals. Coneixement d'usos avançats de les tecnologies en educació i la formació. Capacitat d'elaborar un disseny pedagògic per a l'educació en entorns generats per tecnologies digitals. Capacitat de dissenyar i dur a terme una investigació bàsica sobre entorns generats per tecnologies digitals. Capacitat d'analitzar críticament els resultats d'investigació des de diferents perspectives. Habilitat per intervenir en diversos contextos de disseny, planificació i gestió de la formació en línia.

Destinataris

Aquest màster s'adreça a universitaris i professionals interessats a completar el seu perfil acadèmic en l'àmbit dels entorns digitals i en la seva aplicació educativa (usos educatius de les TIC, formació a distància i entorns d'aprenentatge en el qual intervenen les TIC). Per això, es requereix un coneixement mitjà en l'ús de les TIC en entorns d'aprenentatge.

Requisits

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.
Requisits específics
 • Graduats i llicenciats en Pedagogia, Psicologia, Educació Social, mestres d'Educació Primària i titulats en altres ensenyaments que porten a l'exercici professional en l'àmbit de l'educació, la formació continuada, el disseny tecnicopedagògic o la formació en línia.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El màster s'ofereix en la modalitat no presencial. No obstant això, tindrà algunes sessions virtuals síncrones que podran ser obligatòries. La defensa del Treball Final de Màster (TFM) serà presencial.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català, castellà

Objectius

 • Aprendre a fonamentar, dissenyar, produir, aplicar i avaluar projectes d'ensenyament-aprenentatge en què intervenen tecnologies digitals.
 • Adquirir coneixements, perspectives teòriques i eines metodològiques per fer recerca i aplicar els resultats.

Titulació obtinguda

Màster en Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge Mitjans per Tecnologies Digitals

Perspectives laborals

Les sortides professionals d'aquest màster estan relacionades amb la fonamentació, el disseny, l'aplicació i l'avaluació de projectes d'ensenyament i aprenentatge on intervinguin les tecnologies digitals. En aquest sentit, la inserció al món educatiu és clara, però també es pot orientar cap al món editorial o a empreses de gestió de la formació digital.

Promocions

Convé consultar les beques i els ajuts per a estudiants de màster universitari per informar-se sobre els requisits, tràmits i terminis per sol·licitar una beca o un ajut.

Hi ha beques i ajuts en qualsevol etapa universitària i de tota mena: per investigar, per participar en programes d'intercanvi, per accedir a cursos d'estiu, per ampliar estudis o investigar a l'estranger, per treballar de lector, per fer pràctiques laborals en altres països, etc.

Preu

Consulteu el preu
Preu orientatiu: 46,50 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol.). Preus del curs 2015-2016
Màster d'Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge mitjans per Tecnologies Digitals
Facultat d'Educació (UB)
Campus i seus: Facultat d'Educació (UB)
Facultat d'Educació (UB)
Campus Vall d'Hebron Edifici de Migdia, 4a planta Passeig de la Vall d'Hebron, 171 08035 Barcelona
Sol·licita informació
X