Descripció del centre

La Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB) és una institució creada en el si de la Universitat Autònoma de Barcelona per col·laborar amb la Universitat en el desenvolupament i en la realització de projectes docents complementaris a la seva oferta acadèmica i impulsar nous sistemes de gestió en col·laboració amb diverses institucions i empreses, i per a la prestació de serveis vinculats a la universitat i la implementació de nous projectes acadèmics, d'investigació, d'assessorament, de consultoria i de serveis.

A la FUAB també se li ha encomanat la missió d'establir les línies estratègiques de funcionament del conjunt d'entitats docents, dels serveis i dels edificis que configuren aquesta corporació, així com també la de dirigir i d'encapçalar els projectes que impulsen. Per tal d'acomplir aquestes funcions tan diverses, la UAB i la FUAB han constituït un seguit de fundacions, empreses i consorcis que conformen una veritable corporació.

La FUAB estableix l'estratègia de funcionament dels projectes docents de l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED), l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI), l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera (EUTDH), l'Escola Doctor Robert, la Fundació Hospital Clínic Veterinari, UAB Idiomes Barcelona, UAB Formació Professional i els Programes Específics per a Estudiants Internacionals.

També impulsa institucions que promouen projectes de recerca, consultoria i formació en l'àmbit de les ciències de la salut i de la vida, com ara la Fundació Salut i Envelliment i la Fundación Wassu.

En el sector dels serveis, formen part de la Fundació UAB l'Agència de Promoció d'Activitats i de Congressos, el Centre de Serveis Plaça Cívica, Casa Convalescència, Vila Universitària i la Fundació Autònoma Solidària.

Així mateix, és responsable de la gestió patrimonial de Casa Convalescència, Hotel Campus, Hospital Clínic Veterinari i els complexos residencials de Vila Universitària i Vila 2.
La Fundació UAB té seus al campus de la UAB a Bellaterra i a Barcelona ciutat, a Casa Convalescència, edifici modernista ubicat al recinte de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, declarat Patrimoni Cultural de la Humanitat per la UNESCO.

Campus i seus

Fundació Universitat Autonoma Barcelona
Edifici Blanc, 1ª planta · Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Altres centres que et poden interessar

X