Fundació Universitat Autonoma Barcelona

Fundació Universitat Autonoma Barcelona

Campus, seus i serveis
La Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB) és una institució creada en el si de la Universitat Autònoma de Barcelona per col·laborar amb la Universitat en el desenvolupament i en la realització de projectes docents complementaris a la seva oferta acadèmica i impulsar nous sistemes de gestió en col·laboració amb diverses institucions i empreses, i per a la prestació de serveis vinculats a la universitat i la implementació de nous projectes acadèmics, d'investigació, d'assessorament, de consultoria i de serveis.

A la FUAB també se li ha encomanat la missió d'establir les línies estratègiques de funcionament del conjunt d'entitats docents, dels serveis i dels edificis que configuren aquesta corporació, així com també la de dirigir i d'encapçalar els projectes que impulsen. Per tal d'acomplir aquestes funcions tan diverses, la UAB i la FUAB han constituït un seguit de fundacions, empreses i consorcis que conformen una veritable corporació.

La FUAB estableix l'estratègia de funcionament dels projectes docents de l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED), l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI), l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera (EUTDH), l'Escola Doctor Robert, la Fundació Hospital Clínic Veterinari, UAB Idiomes Barcelona, UAB Formació Professional i els Programes Específics per a Estudiants Internacionals.

També impulsa institucions que promouen projectes de recerca, consultoria i formació en l'àmbit de les ciències de la salut i de la vida, com ara la Fundació Salut i Envelliment i la Fundación Wassu.

En el sector dels serveis, formen part de la Fundació UAB l'Agència de Promoció d'Activitats i de Congressos, el Centre de Serveis Plaça Cívica, Casa Convalescència, Vila Universitària i la Fundació Autònoma Solidària.

Així mateix, és responsable de la gestió patrimonial de Casa Convalescència, Hotel Campus, Hospital Clínic Veterinari i els complexos residencials de Vila Universitària i Vila 2.
La Fundació UAB té seus al campus de la UAB a Bellaterra i a Barcelona ciutat, a Casa Convalescència, edifici modernista ubicat al recinte de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, declarat Patrimoni Cultural de la Humanitat per la UNESCO.
    Fundació Universitat Autonoma Barcelona
  • Fundació Universitat Autonoma Barcelona
    Edifici Blanc, 1ª planta · Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Altres centres que poden interesar-te