Cicles formatius de grau superior de transport i logística

IES Lluïsa Cura

Cicle formatiu de grau superior
Presencial
Oficial / Homologat
2000 Hores
  • Barcelona
consultar preu

Descripció

La nostra economia necessita de persones formades en logística i transport per créixer i competir amb el principals hubs logístics europeus. Per una altra part els nous models d'organització empresarials requereixen d'una gestió global de les seves cadenes de subministrament i distribució, això es tradueix en comptar amb persones capaces de gestionar l'aprovisionament, la producció, els estocs i el transport de mercaderies en una xarxa complexa.El Cicle de Transport i Logística forma professionals capaços de gestionar els moviments i condicionament de mercaderies i de viatgers en totes les modalitats de transport: terrestre, aeri i marítim en un entorn econòmic de globalització i internacionalització.Temari del curs

Els mòduls professionals d'aquest cicle formatiu:

Gestió administrativa del transport i la logística.
Transport internacional de mercaderies.
Gestió econòmica i financera de l'empresa.
Comercialització del transport i la logística.
Logística d'emmagatzematge.
Logística d'aprovisionament.
Gestió administrativa del comerç internacional.
Organització del transport de viatgers.
Organització del transport de mercaderies.
Anglès.
Projecte de transport i logística.
Formació i orientació laboral.
Formació en centres de treball.
 

Requisits

Tenir el títol de batxillerat.

Tenir 18 anys, si es té un cicle formatiu de grau mitjà, fent la prova d'accés a CFGS per un cicle de la mateixa família.

Haver superat la prova d'accés a CFGS i tenir 19 anys.

Horari/Torn

1 grup de tarda de 15 a 21h

Objetius


Organizar la operativa del transporte en todas sus modalidades.

Elaborar y gestionar los planes de transporte, de producción, de operaciones y los flujos de almacén para optimizar el nivel de servicio.

Organizar los departamentos de una empresa de transporte y logística de mercancías y / o viajeros determinando los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir los objetivos de eficiencia.

Utilizar y profundizar en el conocimiento de las lenguas extranjeras como el inglés, el francés y el alemán, imprescindibles para conseguir un puesto de trabajo de calidad.

Obtención del Certificado de capacitación para el Transporte otorgado por la Dirección General de Transporte y Sostenibilidad de la Generalidad de Cataluña

Realizar prácticas profesionales en empresas en Cataluña y posibilidad de realizar estancias en la UE en el marco del programa ERASMUS +Titulació obtinguda

Técnic en transport i logística

Perspectives laborals

Tècnic superior en Transport i Logística de mercaderies i/o viatgers, Cap de tràfic en una empresa nacional o internacional de transport, Cap de magatzem o Assistència a la Direcció Logística d?empreses productores i/o distribuïdores.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Cicles formatius de grau superior de transport i logística

Cicles formatius de grau superior de transport i logística